Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Wat verandert er in 2023 voor de DGA

Wat verandert er in 2023 voor de DGA

Ook voor de directeur-grootaandeelhouder (DGA) staan er weer verschillende veranderingen op stapel dit jaar. In dit artikel gaan wij in op een aantal belangrijke aandachtspunten voor de DGA.

Gebruikelijkloon

Als DGA heeft u te maken met de gebruikelijkloonregeling. Deze regeling houdt in dat u als grootaandeelhouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau van de functie en de duur van de arbeid. Dat betekent dat het loon minimaal gelijk moet zijn aan dat van iemand in een vergelijkbare functie. Daarnaast moet het loon ook gelijk zijn aan het hoogste salaris van een medewerker in uw bv of dat van een bedrijf verbonden aan de vennootschap. In 2023 stijgt het normbedrag in de gebruikelijkloonregeling naar € 51.000. Het afgelopen jaar lag dat op € 48.000. Er geldt overigens geen maximum salaris. 

Dividend

Dividend wordt belast in box 2. In 2023 bent u over een dividenduitkering 26,9 procent inkomstenbelasting verschuldigd. In 2024 wijzigt het inkomstenbelastingtarief in box 2. Dat betekent dat over de eerste € 67.000 aan inkomen in box 2 het tarief wat omlaag gaat naar 24,5 procent. Over alles daarboven stijgt het belastingtarief naar 31 procent.

Het inkomen uit dergelijk aanmerkelijk belang (box 2) behoort voor fiscale partners tot de gemeenschappelijke inkomensbestanddelen. Dat betekent dat fiscale partners, door het evenredig te verdelen, over de eerste € 134.000 het lage tarief moeten betalen.

Autokosten

Als u een auto aanschaft of leaset mag de btw over de aanschafkosten, de leasekosten, het gebruik en het onderhoud worden afgetrokken, als de auto wordt gebruikt voor uw belaste omzet. Als de auto uw eigendom is of u leaset een auto dan mag u voor privégebruik, bijvoorbeeld woon-werkverkeer, geen btw aftrekken. 

Rijdt u per jaar 500 kilometer of minder privé met de auto dan wordt de auto gezien als ondernemingsvermogen. De Belastingdienst geeft aan dat u de auto op de zaak moet zetten. Autokosten mogen afgetrokken worden van de winst. Rijdt u meer dan 500 kilometer dan mag u kiezen of de auto privébezit is of bezit is van de zaak.

Gebruikt u de privé-auto voor zakelijke ritten, dan mag u € € 0,21 per kilometer van uw winst aftrekken. Staat de auto op de balans van uw onderneming, dan mag u de autokosten aftrekken van uw winst. U verrekent uw privégebruik met de autokosten. Als u de auto van de zaak alleen gebruikt voor zakelijke doeleinden, moet u dit aan kunnen tonen door een kilometeradministratie bij te houden.

Schenken

U mag jaarlijks een bedrag belastingvrij schenken. Zo kunt u in 2023 € 6.035 belastingvrij aan ieder kind schenken. Onder kinderen verstaat de Belastingdienst ook pleegkinderen en stiefkinderen. De jaarlijkse vrijstelling voor alle andere personen in 2023 is € 2.418 (in 2022 was dit € 2.274). 

Aangifte loonheffingen

Bv’s met een of meer DGA’s mogen aangifte loonheffingen doen voor aangiftetijdvakken die nog niet zijn begonnen. Normaal keurt de Belastingdienst een aangifte voor het begin van het aangiftetijdvak af. Dit gebeurt niet als aan twee voornoemde voorwaarden wordt voldaan:

  1. In het bedrijf werken alleen DGA’s (eventueel met meewerkende echtgenoten en kinderen). Er is geen ander personeel indienst.
  2. De DGA’s zijn niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

De Belastingdienst controleert de aangifte alleen op de technische verwerkbaarheid en zet de aangifte in een wachtbestand. De verwerking vindt plaats na het begin van het aangiftetijdvak. Is de aangifte onjuist en is de aangiftetermijn nog niet voorbij? Dan kunt u de aangifte niet corrigeren met een correctiebericht maar dient u de volledige aangifte opnieuw te verzenden.

Share