Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
wkr 2021

WKR 2021

In 2020 werd door de overheid de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) in verband met de coronacrisis verruimt. Waar de verruiming eerst aan het einde van 2020 teruggedraaid zou worden, is deze nu ook voor heel 2021 verlengd.

De vrije ruimte van de WKR voor de eerste 400.000 euro loonsom was in 2020 tijdelijk verhoogd van 1,7% naar 3%. Over het meerdere gold in 2020 een vrije ruimte van 1,2%. De tijdelijke verhoging naar 3% in de eerste schijf zal ook voor heel 2021 blijven gelden. De vrije ruimte in de tweede schijf, de loonsom boven 400.000, is wel gewijzigd voor 2021 naar 1,18%.

Basisregels WKR 2021

  • de vrije ruimte voor de werkkosten, die niet gericht zijn vrijgesteld of op nihil gewaardeerd mogen worden, vanaf 1 januari 2021 3% bedragen en over de fiscale loonsom vanaf 400.000 euro 1,18%;
  • vergoedingen die de werkkostenruimte overschrijden, worden belast tegen een eindheffing van 80% bij de werkgever; en
  • de werkgever heeft in beginsel niet te maken met vrije vergoedingen en verstrekkingen per individuele werknemer. Het hoeft dus niet per werknemer getoetst te worden, maar de kosten moeten wel op collectief werkgeversniveau verantwoord worden.

Gerichte vrijstellingen

De werkkostenregeling kent ook gerichte vrijstellingen. Deze zijn voor de loonheffingen niet belast en hebben geen invloed op de vrije ruimte (mits aangewezen als eindheffingsbestanddeel). Een complete lijst is op XpertHR te vinden. Een recent toegevoegde vrijstelling is bijvoorbeeld de vergoeding van de kosten voor de Verklaring omtrent gedrag (VOG). De kosten voor het volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen voor ex-werknemers is vanaf 2021 gericht vrijgesteld. Ook het verstrekken van mondkapjes is een gerichte vrijstelling tot en met 31 maart 2021.

Vooraf aangeven
De Belastingdienst wil dat een werkgever vooraf expliciet aangeeft hoe hij bepaalde loonvoordelen wil aanmerken. Binnen bepaalde grenzen kan jouw klant loonbestanddelen aanwijzen als werkkosten. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de gerichte vrijstellingen of de nihilwaarderingen en normbedragen die voor sommige kosten gelden. Let hierbij wel op dat het beleid van de Belastingdienst is dat de aanwijzing van de werkkosten plaats moet vinden tijdens het kalenderjaar.

Als er geen aanwijzing als werkkosten heeft plaatsgevonden en er ook geen loonheffingen zijn ingehouden en afgedragen over een loonbestanddeel, dan moet je klant de verschuldigde loonbelasting voor zijn rekening nemen. Het loon wordt dan geboekt ten laste van de vrije ruimte. Alleen bij overschrijding van deze ruimte is je klant voor eigen rekening de 80%-eindheffing verschuldigd.

Vragen?
Wanneer u wilt weten of een vergoeding onbelast vergoedt mag worden en of deze vergoeding in de vrije ruimte ondergebracht moet worden kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze payroll afdeling. Ook om inzicht te krijgen van uw vrije ruimte kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Wij kunnen u informeren over de hoogte van uw vrije ruimte en mocht u bij ons ook de boekhouding hebben ondergebracht dan kunnen we u ook informeren hoeveel vrije ruimte u nog over heeft. 

Bron: Nextens

Share