Overslaan en naar de inhoud gaan

Controleer de Whk premie

Controleer mijn Whk

De Werkhervattingskas

De Whk (Werkhervattingskas) is op 1 januari 2007 ingevoerd en bestaat uit de Ziektewet (ZW) en de Regeling Werkhervatting gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Iedere werkgever is standaard verplicht verzekerd voor de Whk, maar voor (een deel van) de Whk is het ook mogelijk om eigenrisicodrager te worden. 

De Whk-beschikking wordt jaarlijks door de Belastingdienst verstuurd aan werkgevers met personeel die verzekerd zijn voor de sociale verzekeringswetten. De beschikking Whk ligt meestal eind november of begin december op de mat en bevat informatie die noodzakelijk is voor de loonadministratie. Voor de vaststelling van de premie is een aantal zaken van belang:
•    het premieloon van twee kalenderjaren geleden 
•    het aantal medewerkers dat in de WIA of WAO terecht is gekomen
•    de sector
•    of u eigenrisicodrager bent voor de WGA en de ZW
 

De grootte van de onderneming

Afhankelijk van de grootte van uw onderneming betaalt u via de werknemersverzekeringen een individuele premie, sectorpremie of een combinatie van deze twee. Sinds 1 januari 2014 betaalt elke werkgever drie gedifferentieerde premiedelen:
•    WGA-vast voor uitkeringen aan vaste werknemers die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn
•    WGA-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten die langer dan 2 jaar arbeidsongeschikt zijn
•    ZW-flex voor uitkeringen aan (voormalige) flexkrachten in de eerste 2 ziektejaren
 

Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan?

Niet alleen de Whk-regelgeving is ingewikkeld ook de beschikking roept veel vragen op. Bovendien zitten er soms best haken en ogen aan de beschikking omdat bij de totstandkoming verouderde of onjuiste gegevens gebruikt zijn. Hierdoor kan de berekening te hoog uitvallen.

Controleer de Whk premie

Met de Whk-check van Accountor:
•    krijgt u inzicht in de juiste hoogte van de premie
•    kunt u mogelijk geld besparen
•    voorkomt u uitzoekwerk (en frustraties)
•    voorkomt u correcties achteraf
•    houdt u tijd over
 

Controleer mijn Whk

De salarisadministrateurs van Accountor zijn altijd op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving. De salarisadministratie uitbesteden kan voor een vast bedrag per maand of een laag bedrag per loonstrook. Met Accountor heeft u grip op uw kosten.