Overslaan en naar de inhoud gaan
Oprichten van een bv

Het oprichten van een B.V. in Nederland

Als u wilt ondernemen in Nederland zult u een rechtsvorm moeten kiezen. De uiteindelijk keuze van rechtsvorm bepaalt onder andere welke (belasting-)verplichtingen u heeft en hoe de aansprakelijkheid is geregeld. Op deze pagina leest u meer over het oprichten van een B.V. oftewel een besloten vennootschap.

Wat is een besloten vennootschap?

Een B.V. is een rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid. Dat betekent dat de bestuurder(s) in principe niet aansprakelijk zijn met hun privévermogen voor eventuele schulden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een eenmanszaak waar u wel persoonlijk aansprakelijk bent voor gemaakte schulden. Een B.V. kunt u alleen of met anderen oprichten. De aandelen van de B.V. zijn in het bezit van de aandeelhouders. De aandeelhouders hebben recht om beslissingen te nemen en kunnen delen in de winst van de onderneming.

De voordelen van een B.V.

Het beperken van de persoonlijke aansprakelijkheid is voor veel ondernemers de belangrijkste reden om een B.V. op te richten. Andere redenen om te kiezen voor een B.V. zijn:
•    mogelijke belastingvoordelen 
•    meer kans om vreemd kapitaal aan te trekken (investeerders) 
•    een zakelijke en professionele uitstraling richting opdrachtgevers

Een B.V. oprichten

Een B.V. oprichten is iets gecompliceerder dan het starten van een eenmanszaak. Voor de oprichting moet een notaris een akte opstellen met de statuten. Daarnaast dient de B.V. ingeschreven te worden in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bestuurders worden ook ingeschreven in het handelsregister. Alle uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) in uw B.V., dit zijn personen met meer dan 25 procent van de aandelen, moet u inschrijven in het UBO-register van de Kamer van Koophandel. 

In de oprichtingsfase kunt u overigens gewoon zaken doen. De notaris moet dan verklaren dat de B.V. “in oprichting” is. Totdat de B.V. daadwerkelijk is opgericht, treedt u naar buiten met een B.V. in oprichting (io). Inschrijving in het handelsregister is in deze fase wel verplicht. De contracten die in de oprichtingsfase worden gesloten, kunnen later door de besloten vennootschap worden overgenomen. Handelt u namens een B.V. in oprichting, dan bent u wel persoonlijk aansprakelijk.

Startkapitaal

Voor het oprichten van een B.V. is geen groot startkapitaal meer nodig. Voor de aandeelhouders volstaat een storting van 1 eurocent. Omdat deze rechtspersoon verplichtingen aan kan gaan, is het echter wel aan te raden om meer startkapitaal in de B.V. te storten. Met alleen dit symbolische bedrag kunt u achteraf altijd aansprakelijk worden gesteld als u verplichtingen bent aangegaan waarvan u had kunnen weten dat de B.V. die nooit had kunnen nakomen.

Kosten en belastingen

Naast de eenmalige notariskosten en de inschrijfkosten bij de Kamer van Koophandel moet u jaarlijks rekening houden met kosten voor het verplicht opstellen en deponeren van de jaarstukken en het doen van de aangifte vennootschapsbelasting. Afhankelijk van de activiteiten van de vennootschap heeft u te maken met omzetbelasting. Hiernaast moet u mogelijk rekening houden met:
•    Loonbelasting; bijvoorbeeld als u als directeur in loondienst bent van de B.V. of als u personeel in dienst heeft.
•    Vennootschapsbelasting; over de winst van de vennootschap
•    Dividendbelasting; als de B.V. dividend betaalt aan de aandeelhouders

Advies of meer informatie

Wilt u meer informatie over een besloten vennootschap en de mogelijkheden voor u? Neem dan contact met ons op.

Share