Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
verzuim en re-integratie

Per 1 juli wijzigingen verzuim en re-integratie

Vanaf 1 juli 2023 staat er weer een aantal wijzigingen op stapel op het gebied van verzuim en re-integratie. Vanaf die datum wijzigt de termijn van loondoorbetaling van zieke AOW’ers. Daarnaast moeten werkgever en werknemer vanaf die datum hun visie op de re-integratie opnemen in het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie.

Loondoorbetaling naar 6 weken

Met ingang van 1 juli aanstaande gaat de loondoorbetalingsverplichting van zieke werknemers met AOW naar 6 weken. Op dit moment moeten zieke ouderen met een AOW-uitkering nog 13 weken loon doorbetalen. 

De wijziging geldt voor AOW’ers die op, of na 1 juli 2023 ziek worden. Voor oudere werknemers die al ziek waren, blijft de termijn van 13 weken gelden. 

De wetswijziging geldt alleen voor medewerkers met een AOW-uitkering en moet het aantrekkelijker maken om AOW’ers in dienst te nemen. Voor alle andere zieke werknemers blijft de werkgever verplicht om 104 weken loon door te betalen. 

De re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer veranderen niet. Zo zal de werkgever actief moeten onderzoeken of re-integratie in het eigen bedrijf een mogelijkheid is of maatregelen moeten nemen om ander passend werk te vinden. De zieke AOW’er zal op zijn beurt actief moeten meewerken aan de re-integratie.

Visie op re-integratie

Op 1 juli wordt het voor zowel de werkgever als de werknemer verplicht om hun visie 
over het re-integratietraject op te nemen in het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie.

Vanuit de Wet verbetering poortwachter zijn de werkgever en werknemer verplicht om samen te werken aan duurzame inzetbaarheid. De verplichtingen beginnen al in de eerste week van de ziekmelding en hebben als doel om de verzuimduur zo kort mogelijk te houden. 

Een van de verplichte onderdelen van re-integratie is dat er binnen acht weken na de ziekmelding of twee weken na de probleemanalyse een plan van aanpak opgesteld moet worden. Hierin wordt beschreven wat beiden gaan doen om de medewerker weer aan het werk te krijgen. Blijft de medewerker ziek, dan moet er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie gehouden worden. In de evaluatie worden afspraken gemaakt over het komende jaar.

Lange en korte termijn

Er komt in het plan van aanpak en de eerstejaarsevaluatie dus een verplichting bij; namelijk de visie op re-integratie. Dat betekent dat de werkgever en de werknemer hun mening over de re-integratie vastleggen. De visie is gericht op de korte en de lange termijn en kan bijgesteld worden als dat nodig is. De nieuwe regel moet voor meer betrokkenheid zorgen bij beide partijen en de kans op een succesvolle re-integratie te vergroten.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft overigens aan dat het ontbreken van een visie op de re-integratie niet direct zal leiden tot het opleggen van een langere loondoorbetalingsplicht.

Share