Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
rechtvaardiger incasso

Accountor streeft al jaren naar een socialer en rechtvaardiger incasso

Incassobureaus moeten niet langer miljarden kunnen verdienen aan kwetsbare mensen in betalingsnood: dat betoogt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, in het AD van 10 juli jongstleden. Molenaar erkent dat de Wet Kwalitatieve Incassodienstverlening die op 1 april is ingegaan, goede punten heeft. Toch vindt ze het businessmodel pervers en moet er een einde komen aan excessieve incassokosten.

Accountor wil graag reageren op dit bericht.  Wij streven al jaren naar een socialer en rechtvaardiger incasso. Accountor juicht de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) niet alleen toe, wij conformeren ons ook aan de regelgeving. Het verhoogt de kwaliteit in onze branche en helpt om misstanden tegen te gaan. Bovendien stimuleert het ons om de incassowerkzaamheden verder te verbeteren voor zowel de schuldenaar/debiteur als de opdrachtgever.

Alle schuldenaren/debiteuren kunnen bij Accountor rekenen op een reële doorbelasting van incassokosten en een correcte en fatsoenlijke benadering.

Reële incassokosten

De stijgende kosten waar de Consumentenbond tegen ageert zijn vaak het gevolg van het inschakelen van deurwaarders of gerechtelijke procedures. We zijn dan ook blij dat er onlangs een contourenschets naar de kamer is gestuurd om ook de civiele invordering aan te gaan pakken.

Als incassobureau willen we hoge kosten voor deurwaarders en gerechtelijke procedures juist voorkomen. Bij Accountor zorgen we voor een reële doorbelasting van incassokosten. Dat betekent dat we:

  • in samenspraak met een opdrachtgever afwijken van de wettelijke incassokosten, uiteraard in het voordeel van de schuldenaar.
  • betalingen eerst boeken op de hoofdsom en daarna pas op de kosten.
  • geen kosten maken voor derdenbeslagen of proceskosten. Wij rekenen alleen (wettelijke) incassokosten en rente (of minder).
  • sociaal incasseren en altijd in overleg met de schuldenaar tot een oplossing willen komen.
  • ons richten op een minnelijke incasso en alleen in het uiterste geval een gerechtelijke procedure adviseren aan onze opdrachtgever, die wordt uitbesteed aan een deurwaarder.

Wij willen het schuldenaren/debiteuren zo makkelijk mogelijk maken om de openstaande rekening te betalen via een overschrijving of iDeal. Is het niet mogelijk om het bedrag in een keer over te maken, dan kan op onze debiteurenportal een betalingsregeling worden aangevraagd. De debiteur kan hier ook uitstel aanvragen.
 

Correct en fatsoenlijk

Accountor is lid van de NVI brancheorganisatie en in het bezit van het Incasso Keurmerk van de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI). Dat betekent dat de incassomedewerkers NVI gecertificeerd zijn en aantoonbaar alle kennis in huis hebben om hun werk goed te verrichten. Op https://www.accountor.com/nl/incasso leggen we uit hoe wij bij incasso te werk gaan en geven we informatie wat de debiteur kan doen  bij geldproblemen of betalingsachterstanden.

Accountor heeft een klachtenregeling. Als er geen oplossing wordt gevonden, kan de debiteur een klacht indienen bij een onafhankelijk klachteninstituut. Accountor is als NVI-lid aangesloten bij het Kifid.

Share