Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Gebruikelijk loon 2024

Gebruikelijk loon in 2024 hoger

Per 1 januari dit jaar is het normbedrag voor de vaststelling van het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) gestegen van € 51.000 in 2023 naar € 56.000 in 2024. De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een dga een salaris moet verdienen dat normaal is voor het niveau en de duur van de arbeid.

Hoe wordt de gebruikelijk loon vastgesteld?

Het gebruikelijk loon moet minimaal het hoogste bedrag zijn van de volgende bedragen:

  • Het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • Het loon van de meestverdienende werknemer in de vennootschap of in een verbonden vennootschap
  • Tenminste € 56.000 in 2024

Wat als anderen minder verdienen?

Verdienen anderen met de meest vergelijkbare werkzaamheden een lager salaris? Dan kan de belastingdienst het gebruikelijk loon vaststellen op basis van dat salaris. U moet dit aan kunnen tonen. Daarbij moet u een vergelijking maken met de meest vergelijkbare werkzaamheden uit loondienst waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt.

Het gebruikelijk loon 2024 is € 5.000 of lager

Als u kunt aantonen dat het gebruikelijk loon € 5.000 of lager is, dan geeft u voor dat werk het loon aan dat u kreeg. De grens geldt niet per onderneming maar voor het totaal van de werkzaamheden voor alle vennootschappen of coöperaties waarin u als dga een aanmerkelijk belang heeft.

Uitzondering voor start-ups

Heeft u een aanmerkelijk belang in een start-up? Dan mag u het wettelijk minimumloon nemen als gebruikelijk loon. Of, als dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Ook dit moet u aan kunnen tonen. Vanaf 2023 is deze uitzondering voor start-ups vervallen. Vanaf dat jaar geldt het alleen nog voor aanmerkelijkbelanghouders die in 2021 of 2022 ook gebruikmaakten van deze regeling. De regeling mag maximaal 3 jaar worden gebruikt als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • De werkgever heeft een S&O-verklaring in een deel van het kalenderjaar
  • De werkgever heeft in een deel van het kalenderjaar recht op het verhoogde starterspercentage
  • De minimis-plafond wordt niet overschreden door de werkgever. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers Nederland.

Share