Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Coalitieakkoord voor ondernemers

Het coalitieakkoord voor ondernemers

15 december jongstleden heeft het kabinet het coalitieakkoord gepresenteerd. De belangrijkste punten uit het coalitieakkoord voor ondernemers hebben we nog eens op een rijtje gezet.

Innovatie en duurzaamheid 

Het kabinet wil dat bedrijven verduurzamen en de regelingen hiervoor eenvoudiger maken. Zo krijgt het mkb bijvoorbeeld toegang tot het Warmtefonds om energiebesparende investeringen te kunnen financieren. Start-ups of scale-ups die actief zijn op het gebied van klimaat en energie, digitalisering, kunstmatige intelligentie en quantumcomputing en de circulaire economie kunnen in de toekomst rekenen op meer ondersteuning. 

Het kabinet geeft aan dat het topsectorenbeleid blijft. Er komt een nieuw fonds voor onderzoek en wetenschap om te investeren in kennis en innovatie. Meer informatie over topsectoren kunt u vinden op rvo.nl.

Sociaal ondernemers kunnen op termijn gebruik maken van de nieuwe maatschappelijke BV-vorm: de maatschappelijke bv. Met deze zogenaamde bvm kunnen maatschappelijke ondernemingen duidelijk maken dat ze maatschappelijke impact prevaleren boven het uitkeren van winst aan aandeelhouders. De bvm is geen nieuwe rechtsvorm. De ingangsdatum van de wetswijziging is nog niet bepaald.

Belastingen

Het kabinet wil het belastingstelsel de komende periode eenvoudiger maken door verschillende toeslagen af te schaffen. Een van de meest in het oog springende maatregelen is de versnelde afbouw van de zelfstandigenaftrek. Deze aftrekpost wordt met 650 euro per jaar versneld afgebouwd (naar 1.200 euro in 2030). Ter compensatie krijgen zelfstandigen een hogere arbeidskorting. Daarnaast wil het kabinet bedrijfsopvolging binnen een familiebedrijf eenvoudiger en eerlijker maken en misbruik van regelingen tegengegaan.

Loon en personeel

Hoe de uitwerking er precies uit gaat zien, is nog niet bekend, maar er wordt  500 miljoen euro geïnvesteerd in het hervormen van de arbeidsmarkt, re-integratie en het aanpakken van de armoede. Het kabinet wil een minimumuurloon invoeren op basis van een 36-urige werkweek en het minimumloon wordt stapsgewijs met 7,5% verhoogd. Daarnaast worden de verschillen tussen werknemers met vaste contracten en werknemers met flexibele contracten kleiner. Ook liggen er plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. Het kabinet wil 300 miljoen euro per jaar reserveren om mkb’ers te ondersteunen bij het doorbetalen van hun zieke personeel.

Voor werknemers met jonge kinderen is er in de plannen aandacht voor kinderopvang. De vergoeding van de kinderopvang voor kinderen tot 12 jaar gaat stapsgewijs omhoog tot 95% (en uiteindelijk naar 100%). De uitkering voor betaald ouderschapsverlof stijgt naar 70% van het dagloon.

Share