Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
WKR en gerichte vrijstellingen

Maak gebruik van de WKR en gerichte vrijstellingen

Met de Werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelast zaken aan werknemers vergoeden of beschikbaar stellen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket, abonnement, een gratificatie of bonus.

Hoe werkt WKR?

Het bedrag dat de werkgever onbelast mag vergoeden, de vrije ruimte, wordt elk jaar vastgesteld. Voor 2024 is de vrije ruimte tot en met € 400.000 vastgesteld op 1,92%. Dat betekent dat 1,92% van de fiscale loonsom onbelast aan de werknemers mag worden vergoed. Boven de € 400.000 is de vrije ruimte voor dit jaar 1,18%. 
 
Over het bedrag dat u meer uitgeeft dan de vrije ruimte moet 80% belasting betaald worden. Daar hoeven dan geen premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en werkgeversheffing Zorgverzekeringswet over betaald te worden. 

Gerichte vrijstellingen

Niet alles wat aan medewerkers wordt vergoed valt automatisch onder de WKR. Er zijn namelijk kosten die buiten de vrije ruimte vallen. Dat zijn de gerichte vrijstellingen. Deze vergoedingen en voorzieningen gaan niet van de vrije ruimte af. Hieronder vallen zaken als:

  • reiskostenvergoeding tot € 0,23
  • thuiswerkvergoeding
  • verhuiskosten vanwege het werk
  • scholing

Noodzakelijkheidscriterium

Voor bepaalde zaken, zoals smartphones en gereedschap geldt het noodzakelijkheidscriterium. Deze zaken kunt u belastingvrij geven als u dat noodzakelijk vindt voor het werk. Of de medewerker de zaken ook privé gebruikt is dan niet meer van belang.

Nihilwaarderingen

Naast gerichte vrijstellingen zijn er nihilwaarderingen die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Deze voorzieningen zijn op € 0,- gewaardeerd en daardoor onbelast. Bij een nihilwaardering gaat het om een vergoeding voor zaken die de werknemer op de werkplek gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om koffie of thee op het werk of werkkleding.

Share