Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Vaccinatie corona werknemer

Mag u de werknemers verplichten om zich te laten vaccineren?

Nu er in Nederland massaal gevaccineerd wordt tegen het coronavirus rijst de vraag of werkgevers hun medewerkers kunnen verplichten om zich te laten vaccineren. Het antwoord op de vraag is: nee, een werkgever mag dat niet. 
In dit artikel leggen we uit waarom dat niet mag.

Privacy

Vaccineren is vrijwillig. De onaantastbaarheid van het lichaam is vastgelegd in de Nederlandse grondwet en het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens. Naast deze wettelijke kaders speelt ook privacywetgeving een rol. Dat betekent bijvoorbeeld dat u uw personeel niet mag vragen om een bewijs van vaccinatie of mag vragen of ze zijn gevaccineerd. 

Deze zogenaamde gegevens over de gezondheid zijn volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bijzondere persoonsgegevens. Dit soort bijzondere persoonsgegevens mag u niet verwerken, behalve als er een uitzondering is. Op de website autoriteit persoonsgegevens vindt u meer informatie over uitzonderingen.

Bedrijfsarts mag vragen naar coronavaccinatie

Wat u als werkgever niet mag, mag een bedrijfsarts wel. Als er een goede reden is mag de bedrijfsarts vragen of een werknemer is gevaccineerd. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als de werknemer werkt met kwetsbare mensen. Overigens heeft een werknemer altijd het recht om zelf te bepalen of hij deze vraag beantwoordt. De arts mag deze informatie overigens niet met de werkgever delen. Wel kan er een algemeen beeld van het aantal gevaccineerden gegeven worden. 

Is een werknemer niet gevaccineerd dan kunt u hem of haar niet zomaar een andere werkplek toewijzen of ander werk geven. De bedrijfsarts adviseert hoe uw medewerker aan het werk kan. Dit advies is gebaseerd op basis van de gegevens die hij heeft van de medewerker. Het advies mag geen gegevens bevatten die terug te leiden zijn naar 1 werknemer. 

Als de werknemer zich om medische redenen niet wil laten vaccineren dan kan hij dat bespreken met de bedrijfsarts. U kunt dan samen met de werknemer en bedrijfsarts bekijken hoe u de kans dat anderen worden besmet zo klein mogelijk maakt. Bijvoorbeeld met behulp van persoonlijke beschermingsmiddelen of door toch tijdelijk ander werk te doen. 

Werk thuis, tenzij het niet anders kan

Is uw werknemer gevaccineerd dan kunt u hem niet verplichten naar het werk te komen. Iedereen moet zich houden aan de maatregelen tegen verspreiding van het virus. Dat betekent ook nu nog: ‘werk thuis, tenzij het niet anders kan’.
 

Share