Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Minnelijke schuldregeling

Minnelijke schuldregeling

Op 1 juli 2023 zijn de Minnelijke schuldregeling natuurlijke personen (Msnp) en Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) aangepast van 36 naar 18 maanden. De Msnp is een minnelijke schuldhulptraject voor natuurlijke personen. Als er sprake is van problematische schulden kunnen mensen zich aanmelden voor hulp. Tijdens een Msnp-traject worden schuldeisers aangeschreven en wordt er een voorstel tegen finale kwijting gedaan. Als alle schuldeisers (waaronder u als opdrachtgever) akkoord gaan met het voorstel tegen finale kwijting, komt de schuldregeling tot stand. Na 18 maanden is de schuldenaar weer schuldenvrij en is de overeengekomen betaling aan de schuldeiser voldaan.

Voor wie is de Msnp?

De Msnp is bedoeld voor natuurlijke personen en niet voor schulden van bedrijven of instellingen. Ex-ondernemers met schulden kunnen wel gebruik maken van de regeling. De gemeente is volgens de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verantwoordelijk voor schuldhulpverlening. Mensen met schulden kunnen de Minnelijke schuldregeling dan ook via de gemeente aanvragen.

Hoe werkt het traject?

Bij de start van het traject wordt er door de schuldhulpverlener een berekening gemaakt voor de vaste lasten. Het bedrag dat overblijft wordt gebruikt om de schulden af te lossen. Daarnaast worden er ook andere afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld dat er geen nieuwe schulden ontstaan. Alle afspraken worden vastgelegd en aangeboden aan de schuldeisers. Zodra alle schuldeisers akkoord zijn gegaan komt de schuldregeling tot stand. 

Gevolgen van een kortere aflosperiode minnelijke schuldregeling

Als de schuldenaar zich tijdens de 18 maanden aan de gemaakte afspraken houdt dan moeten de schuldeisers het restantbedrag kwijtschelden. Er hoeft dan verder niets meer betaald te worden zodat de schuldenaar met een schone lei uit het schulhulptraject komt. Een gevolg van de kortere aflosperiode kan zijn dat schuldeisers een lager bedrag ontvangen voor de openstaande factuur.

De wijziging van de duur van een Msnp-traject heeft geen consequenties voor trajecten die gestart zijn voor 1 juli jongstleden. 

Share