Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Nieuwe pensioenwet

Nieuwe pensioenwet vanaf 1 juli

Er gaat het een en ander veranderen in de pensioenen de komende jaren. De meest belangrijke verandering is de nieuwe Wet toekomst pensioenen die 1 juli aanstaande in werking treedt. Op korte termijn zal er niet veel wijzigen. Vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen krijgen tot 1 januari 2028 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving. Naast een herziening van het pensioenstelsel krijgen deelnemers per 1 januari 2024 de mogelijkheid om een bedrag ineens uit te laten betalen.

Wat gaat er precies veranderen?

De meeste pensioenen zijn de afgelopen jaren niet veel omhoog gegaan. In het nieuwe stelsel kunnen de opbrengsten van beleggingen sneller gebruikt worden om de pensioenen te verhogen. Als het economisch tegenzit, kunnen de pensioenen ook lager worden. Overigens moeten pensioenfondsen wel buffers hebben om dit op te vangen. 

De nieuwe pensioenwet moet duidelijker maken hoeveel pensioen er is opgebouwd. Het pensioen van een deelnemer bestaat uit alle premie die is betaald, plus het rendement erover. Een andere belangrijke wijziging is dat de premie die werknemers betalen op elke leeftijd ten gunste komt van hun eigen pensioen. In het huidige pensioenstelsel wordt het meeste pensioen opgebouwd aan het einde van de loopbaan. Nadeel van dat systeem is dat werkloosheid of een andere baan aan het einde van de loopbaan grote gevolgen heeft. Omdat mensen niet meer hun hele leven voor één baas werken, sluit de nieuwe Wet toekomst pensioenen beter aan.

Wat blijft hetzelfde

Niet alles verandert met de komst van de nieuwe wet. Zo wordt pensioen gezamenlijk opgebouwd en worden financiële risico’s met elkaar gedeeld. Daarnaast blijven werkgevers en werknemers allebei premie inleggen. Ook blijven pensioenuitvoerders het ingelegde geld beleggen en zorgen ze uiteindelijk voor de uitkering van het gespaarde geld. 

Wet herziening bedrag ineens

Met ingang van 1 januari 2024 kunnen deelnemers aan pensioenfondsen ervoor kiezen om eenmalig een bedrag in een keer uit te laten betalen. De Wet herziening bedrag ineens zou op 1 juli 2023 in werking treden, maar dat is uitgesteld naar 2024. Het opnemen van een bedrag ineens moet bij alle pensioenfondsen en pensioenverzekeraars mogelijk zijn.

Wat houdt de Wet herziening bedrag ineens in? 

Vanaf 1 januari 2024 kan iemand ervoor kiezen om eenmalig een bedrag in één keer uit te laten betalen. Dat betekent wel dat de resterende pensioenuitkering daarna lager is. De eenmalige uitbetaling kan aantrekkelijk zijn voor pensioengerechtigden die bijvoorbeeld een hypotheekschuld willen aflossen of een gedeelte willen gebruiken om te reizen. Om een bedrag ineens op te nemen, gelden de volgende voorwaarden:

  • de hoogte van de eenmalige uitkering is maximaal 10 procent van het pensioen
  • het bedrag kan alleen opgenomen worden op de pensioendatum 
  • het stapelen met een hoog-laagpensioen kan niet 
  • na de eenmalige uitbetaling moet de resterende pensioenuitkering boven de afkoopgrens van kleine pensioenen liggen

Share