Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Steunmaatregelen

Steunmaatregelen ondernemers verlengd

Op 27 mei jongstleden heeft de overheid bekend gemaakt dat een aantal noodmaatregelen voor ondernemers tot en met het derde kwartaal 2021 verlengd gaan worden. In dit artikel zetten we het belangrijkste op een rijtje en kijken we ook naar aangepaste belastingmaatregelen.

Achtereenvolgens gaan we in op:
•    Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
•    Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)
•    Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
•    Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
•    Belastingmaatregelen als gevolg van de coronacrisis

De overheid geeft aan dat de steunpakketten meebewegen met het verlies aan inkomsten. Hoe meer omzetverlies, hoe meer steun. Aan de andere kant geldt ook; hoe meer omzet bedrijven kunnen draaien, hoe meer ze uit de steunpakketten groeien.

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)

De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt in het derde kwartaal verlengd. Met deze regeling kunnen ondernemers een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20 procent omzet te verliezen. Met de tegemoetkoming kunnen werkgevers flexibel personeel in dienst houden en doorbetalen.
Na twee eerdere varianten geldt vanaf oktober 2020 NOW3. Deze variant bestaat uit 3 tijdvakken en loopt tot 1 juli 2021:

•    NOW3.1 van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020
•    NOW3.2 van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021
•    NOW3.3 van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021

U kunt de NOW aanvragen voor de maanden april, mei en juni 2021 tot en met woensdag 30 juni 2021 indienen op de website van UWV.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

Voor mkb-bedrijven is TVL Q1 inmiddels gesloten. Aangezien deze regeling voor grote ondernemingen later beschikbaar is gekomen, kunnen zij tot 10 juni aanstaande TVL Q1 aanvragen. De TVL-regeling wordt door de overheid waarschijnlijk verlengd zodat ondernemers die moeite hebben met het betalen van de vaste lasten ook de komende periode subsidie kunnen aanvragen. TVL Q2 2021 opent naar verwachting in de tweede helft van juni.

Startende mkb-bedrijven

Vanaf 31 mei kunnen ook startende zzp’ers en mkb’ers gebruikmaken van de TVL. Om in aanmerking te komen moeten ze aantoonbaar omzetverlies hebben van 30 procent of hoger in het 1e kwartaal van 2021, vergeleken met het 3e kwartaal van 2020. De starters hebben zich ingeschreven bij de KVK in de periode 1 oktober 2019 tot en met 30 juni 2020 en mogen geen onderdeel zijn van een andere onderneming.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Het kabinet heeft aangegeven ook de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers te verlengen in Q3. Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de crisis onder het sociaal minimum is gedaald, en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen op te vangen. 
De terugbetaling van de Tozo-lening is met een half jaar naar achter geschoven, naar 1 januari 2022. Er wordt tot die tijd geen rente in rekening gebracht. De looptijd van de lening gaat van 42 naar 60 maanden.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

TONK kan worden aangewend als het inkomen is gedaald als gevolg van de coronacrisis en de noodzakelijke woonkosten niet meer op te brengen zijn. De regeling geldt voor huishoudens, dus ook voor ondernemers. Bieden andere regelingen geen soelaas? Dan kunt u TONK aanvragen. De ondersteuning is gebaseerd op de bijzondere bijstand en is sinds maart aan te vragen (eventueel met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021). Aanvragen gaat via de website van de gemeente.

Belastingmaatregelen als gevolg van de coronacrisis

Heeft u als ondernemer een eenmalige uitkering (€ 4.000) gekregen op grond van de Beleidsregel Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren (TOGS)? Dan is deze tegemoetkoming onbelast. Dat geldt ook voor een Tegemoetkoming Vaste Lasten of de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De uitkering in het kader van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is wel belast.

Belastingschuld en rente
Ondernemers mogen later beginnen met het aflossen van de belastingschuld die zij vanwege de coronacrisis hebben opgebouwd. Zij hoeven nu pas vanaf 1 oktober 2022 te starten met betalen. Bovendien krijgen ze daar in tegenstelling tot wat in oktober 2020 werd aangekondigd vijf jaar de tijd voor. De invorderingsrente gaat stapsgewijs omhoog tot 4 procent op 1 januari 2024. Ondernemers moeten overigens vanaf 1 juli 2021 weer gewoon belasting gaan betalen.

Onbelaste vaste reiskosten verlengd tot 1 oktober 2021
Krijgen uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding dan hoeft deze vergoeding niet aangepast te worden als medewerkers thuiswerken. U kunt in ieder geval tot 1 oktober 2021 de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden. Voorwaarde is dat de vaste vergoedingen al vóór 13 maart 2020 door u werd toegekend.

Share