Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Steunmaatregelen

Steunmaatregelen voor ondernemers

Vanaf woensdag 23 maart aanstaande zullen de laatste coronaregels worden afgeschaft. De basisadviezen, zoals handen wassen en hoesten in de elleboog, blijven overeind, maar het mondkapje verdwijnt uit bus en trein. Het advies om de helft van de tijd thuis te werken als dat kan, verdwijnt mogelijk per direct. De afgelopen weken is Nederland al stap voor stap van het slot gegaan. Deze ontwikkelingen betekenen dat er ook voor ondernemers het een en ander gaat veranderen als het gaat om de steunmaatregelen. 

Steunmaatregelen vanaf kwartaal 2

Het kabinet stopt met ingang van het tweede kwartaal met het coronasteunpakket. Dat betekent dat ondernemers geen gebruik meer kunnen maken van bijvoorbeeld de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) en het uitstel van belastingbetalingen. 

Hoewel er een einde komt aan de steunpakketten, blijft een aantal specifieke regelingen voor ondernemers gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat dan om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C. De overbruggingskredieten (Qredits) lopen door tot eind juni dit jaar. 

Terugbetalingsregelingen

Veel werkgevers (en werknemers) zijn zwaar getroffen de afgelopen twee jaren. Het kabinet ondersteunt bedrijven daarom met aangepaste betalingsregelingen. Zo kan de opgebouwde belastingschuld in vijf jaar worden terugbetaald. In het geval van problematische schulden zijn er mogelijkheden om schuldhulpverlening te krijgen via de gemeente. Daarnaast ondersteunt het kabinet gezonde bedrijven met een hoge schuld door saneringsakkoorden meer kans van slagen te geven. Dit betekent concreet dat de Belastingdienst in de periode van 1 augustus 2022 tot 30 september 2023 genoegen neemt met hetzelfde uitkeringspercentage als andere schuldeisers. Normaal wordt een dubbel percentage gehanteerd.

Toekomst

De huidige coronavariant mag dan op zijn retour zijn, voor wat betreft de toekomst is er nog veel onzeker. Deze maand komt het kabinet daarom met een langetermijnaanpak van het virus en een langetermijnvisie op steun. Naar verwachting wordt daarin ook gekeken naar de schuldenaanpak van ondernemers.

Share