Overslaan en naar de inhoud gaan

Ondernemersaftrekposten en mkb-winstvrijstelling

Als ondernemer kunt u in aanmerking komen voor bepaalde aftrekposten. Over het algemeen geldt daarvoor een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarde is dat u moet voldoen aan het urencriterium. Dat betekent concreet dat u in een kalenderjaar minimaal 1.225 uren aan uw onderneming besteed. Uren die u inzichtelijk moet kunnen maken als de Belastingdienst daarom vraagt.

Voldoet u aan het urencriterium dan kunt u recht hebben op de volgende aftrekposten:
1. De zelfstandigenaftrek
2. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk
3. De meewerkaftrek
4. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid
5. De stakingsaftrek

 

 1. De zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost op het belastbaar inkomen van ondernemers. Om deze aftrekpost te kunnen toepassen, moet u (naast het urencriterium) ook voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U bent ondernemer voor de Belastingdienst
 • Het bedrijf wordt door u (of samen met anderen) geleid
 • U was aan het begin van het kalenderjaar nog geen 65 jaar oud

Bent u een startende ondernemer, dan kan deze aftrekpost nog voordeliger uitvallen aangezien u dan recht heeft op maximaal drie jaar startersaftrek.

 

 1. De aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk

De Wet bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een fiscale regeling om onderzoek en ontwikkeling voor vernieuwing en technische innovatie te bevorderen. U kunt aanspraak maken als u voldoet aan de volgende criteria:

 • U bent ondernemer
 • U voldoet aan het urencriterium
 • U hebt een Speur- en ontwikkelingswerkverklaring van rvo.nl
  Hierin staat dat uw werkzaamheden onder speur- en ontwikkelingswerk vallen en welk bedrag u hiervoor kunt aftrekken.
 • U besteedt zelf minimaal 500 uren aan erkend speur- en ontwikkelingswerk.

Startende ondernemers kunnen overigens aanspraak maken op een verhoogde aftrek.

Meer informatie over speur- en ontwikkelingswerk vindt u op www.rvo.nl.

 

 1. De meewerkaftrek

De meewerkaftrek is een fiscale aftrekpost voor ondernemers waarvan de partner wel meewerkt in de zaak, maar daarvoor geen salaris ontvangt. De meewerkaftrek is afhankelijk van het aantal gewerkte uren. Deze uren moet u inzichtelijk kunnen maken. De voorwaarden voor deze aftrekpost zijn:

 • U bent ondernemer
 • U voldoet aan het urencriterium.
 • Uw fiscale partner werkt 525 uren of meer in uw onderneming zonder vergoeding, of de vergoeding die u hiervoor betaalt is minder dan € 5.000.

 

 1. De startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

Om startende ondernemers met een arbeidshandicap meer kansen te geven, is de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid in het leven geroepen. U kunt een beroep doen op deze regeling als u:

 • Ondernemer bent voor de Belastingdienst
 • Nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt
 • Recht heeft op een arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • In de vijf voorgaande kalenderjaren tenminste één jaar geen ondernemer was
 • Niet voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur, maar wel aan het verlaagde criterium van 800 uur.

 

 1. De stakingsaftrek

Heeft u uw hele onderneming gestaakt, bijvoorbeeld omdat u uw zaak heeft verkocht? Dan moet u belasting betalen over de stakingswinst. Is dit het geval dan mag u de stakingsaftrek aftrekken van de stakingswinst.

 

De mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is een aftrekpost op uw winst. U krijgt deze vrijstelling als u ondernemer bent. Deze vrijstelling is een percentage van de behaalde winst uit een of meer ondernemingen. In 2017, 2018 en 2019 bedraagt de mkb-winstvrijstelling 14 procent van de winst. U moet de winst eerst verminderen met de ondernemersaftrek.

 

Wilt u meer informatie over aftrekposten en wat dat betekent in uw situatie, neem dan contact met ons op.

Ik ben geïnteresseerd in: