Overslaan en naar de inhoud gaan

Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

De Wet Arbeidsmarkt in Balans heeft tot doel het aantrekkelijker maken voor werkgevers om een contract voor onbepaalde tijd te geven aan medewerkers.

Door de WAB zullen een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. Onder andere in de ketenbepaling, oproepkrachten, transitievergoeding en premiedifferentiatie.

Ketenbepaling

De ketenbepaling (periode van opeenvolgende contracten) is nu 2 jaar en dit gaat weer terug naar 3 jaar. 

Business woman

Oproepkrachten

Oproepkrachten met een nulurencontract of een min/maxcontract zijn alleen verplicht om te komen werken als u ze minimaal 4 dagen van tevoren oproept. Doet u dit niet dan heeft de oproepkracht het recht om het werk te weigeren. Wordt een oproep tot werken korter dan 4 dagen van tevoren afgezegd dan bent u toch verplicht om de oproepkracht uit te betalen. Na een contractperiode van 12 maanden bent u verplicht om de oproepkracht een contract aan te bieden voor het gemiddeld aantal uren dat hij heeft gewerkt.

Dit betekent dat u voor de oproepkrachten die in 2019 hebben gewerkt, voor 1 februari 2020 het contract in orde gemaakt moet hebben voor het gemiddeld aantal uren dat er gewerkt is.

Transitievergoeding


Voor de transitievergoeding wijzigt er een aantal zaken in de voorwaarden en de berekening:
- Vanaf de 1e dag in dienst heeft een medewerker recht op een transitievergoeding.
- Opbouw transitievergoeding wordt lager bij langere dienstverbanden. De opbouw wordt vanaf 1 januari 2020, 1/3 maandsalaris per dienstjaar. (vanaf de dag dat de medewerker in dienst komt)
- Bij ontslag op grond van de cumulatiegrond mogelijkheid tot een extra vergoeding (maximaal halve transitievergoeding)
- Compensatie op verzoek van de werkgever door UWV van transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging vanaf de 1e dag wegens ziekte of pensionering (< 25 medewerkers)

Råd fra regnskapsføreren

Premiedifferentiatie WW
 

De WW premie kent op dit moment een sectorindeling. Vanaf 1 januari 2020 zal deze sectorindeling voor de WW premie komen te vervallen. Voor de WHK premie zal deze sectorindeling nog blijven maar dit zal op termijn ook gaan veranderen.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat er een hoog en een laag percentage voor de WW premie. De lage premie zal 2,94% zijn  en de hoge premie zal 7,94% zijn.

U mag het lage WW-percentage toepassen als onderstaande contract-indicaties als volgt zijn ingesteld:

1. Contract voor onbepaalde tijd                      ja
2. Schriftelijke arbeidsovereenkomst               ja
3. Oproepovereenkomst                                    nee

Staat 1 van de contract-indicaties anders (dus bv Contract voor onbepaalde tijd staat op nee) dan moet het hoge WW-percentage toegepast worden. Er zijn wel uitzonderingen voor oproepmedewerkers onder de 21 jaar en maximaal 52 uur per maand verloond en BBL leerlingen.

De peildatum is de 1e dag van het aangiftetijdvak.

Er zijn situaties waardoor achteraf blijkt dat u toch de hoge premie moet toepassen in plaats van de lage. We kunnen u uiteraard informeren in welke situaties dit voorkomt.