Gå til hovedindhold
Blog
Ny lov om tidsregistrering - træder i kraft 1 juli 2024

Ny lov om krav til tidsregistrering - træder i kraft 1 juli 2024

Et flertal i Folketinget har den 23. januar 2024 vedtaget et lovforslag, om ændring af arbejdstidsloven. Lovforslaget betyder blandt andet, at arbejdsgivere skal registrere medarbejdernes arbejdstid. Loven træder i kraft fra 1 juli 2024.

Lovforslaget udmønter en partsaftale mellem arbejdsmarkedets parter. Aftalen er indgået med det formål at implementere EU’s arbejdstidsdirektiv.

Formålet med den daglige tidsregistrering er at sikre, at virksomheder overholder EU’s Arbejdsdirektiv.

De nye regler vil som udgangspunkt gælde for alle virksomheder og indebærer, at alle arbejdsgivere skal indføre et tidsregistreringssystem. Systemet skal kunne registrere medarbejdernes daglige arbejdstid. Der er metodefrihed, men tidsregistreringssystemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Den enkelte arbejdstagers skal kunne måle sin daglige arbejdstid.

På arbejdspladser hvor man arbejder fast 8-16 hver dag, er det forholdsvist nemt at registrere sin tid. Men for de arbejdstagere, der har fleksibel arbejdstid – eller kører rundt og besøger kunder, kan det være en udfordring løbende at skulle registrere al deres arbejdstid.

Systemet skal kunne registrere, på hvilket tidspunkt på dagen arbejdet udføres af hensyn til overholdelse af hviletidsbestemmelser.

To grupper (selvtilrettelæggere) undtages fra de nye regler:

  1. Arbejdstagere, der ikke kan fastlægge arbejdstiden på forhånd på grund af arbejdets karakter.
  2. Arbejdstagere, der selv kan fastsætte deres arbejdstid og kan træffe selvstændige beslutninger, eller som har ledelsesmæssige funktioner.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at tidsregistreringssystemet skal overholde databeskyttelsesreglerne. 

Det betyder blandt andet, at

  • Arbejdstagere skal have adgang til deres egne oplysninger.
  • Oplysningerne skal opbevares af arbejdsgiveren i fem år efter udløbet af hver referenceperiode.

Har du spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte Accountors advokat Erik Kabbeltved herunder. 

Hos Accountor har vi flere løsninger i forhold til tidsregistrering.  Kontakt vores Sales Manager Carsten Madsen herunder, hvis du vil høre mere. 

Kontakt

Kontakt

Share