Gå til hovedindhold
Accountor Veroneuvonta

Fra kommunal til selvejende institution - lad Accountor Institutionsservice hjælpe med processen!

Overvejer I at overgå til selvejende institution/klynge?

Sidder du som klyngeleder,  forældrebestyrelsesmedlem, eller medlem af et forældreråd i en daginstitution for 3 - 6 årige, i Københavns kommune? Og overvejer du/I om driftsformen som selvejende institution kan være et spændende alternativ for jer? så læs med her!

Københavns kommune har åbnet op for at kommunale klynger, herunder enkeltstående enheder i klyngen, nu har mulighed for at vælge driftsformen som selvejende institution/klynge.  Ideen med den selvejende institution/klynge er, at I får større kontrol over jeres økonomi og generelt større indflydelse. Herudover viser Børne og ungdomsforvaltningens trivselsundersøgelser, at medarbejdertilfredsheden og forældre tilfredsheden er højere i en selvejende institution/klynge og børnene har færre sygedage. 

Kommunen har opstillet en række krav, der skal være opfyldt for at kunne overgå fra kommunal til selvejende driftsform. Accountor Institutionsservice har netop hjulpet mange institutioner med at overgå til selvejende institution. Vi kender hvert et punkt og bump på vejen og kan med vores erfaring hjælpe jer nemt igennem omdannelsen. 

Overgang til selvejende drift - Accountor Danmark
Overgang til selvejende drift - Accountor Danmark

Accountor Institutionsservice kan gøre processen let og smidig for alle involverede

Accountor institutionsservice er allerede administratorer for et antal selvejende institutioner i Københavns kommune. Vi hjælper med effektiv håndtering af personalejura, regnskab, bogføring og løn.  Vi har et tæt samarbejde og kommer ud på institutionen, så vi bliver kendte ansigter og er tilgængelige for alle typer spørgsmål i relation til den daglige drift af institutionen.  

Vi kommer gerne ud til jer og fortæller om vejen fra kommunal til selvejende institution/klynge. Beslutter I jer for at bruge Accountor Institutionsservice som samarbejdspartner, kan vi hjælpe jer med  alle opgaverne i forbindelse med omdannelse fra kommunal til selvejende, så I på en smidig måde, kommer hurtigt og let igennem processen, herunder hjælper vi med:  

 • Alt fra bankkonto, hævekort, EAN nummer
 • Gennemgang af behov for forsikringer via vores samarbejdspartner Tryg
 • Opsigelse af alle de aftaler, der vedrører den kommunale drift
 • Virksomhedsoverdragelse af personale 

Book os til et møde!

 

Skal vi komme forbi på jeres forældrebestyrelsesmøde eller forældrerådsmøde og fortælle om vejen til omdannelsen? 

Vi gennemgår de emner, som er vigtige, når beslutningen skal tages. 

Vi fortæller om vejen til selvejende institution/klynge!

 • Vi fortæller om forskellen på en enstregede model og en tostrengede model og hvad fordele og ulemper er for dem begge.
 • Vi præsenterer vedtægter og forretningsorden for begge modeller, der i forvejen er godkendt af Københavns kommune.
 • Vi gennemgår forskellen ved at være i en klynge og at være en selvejende, der står ”alene”
 • Vi fortæller om vores samarbejde med BUPL og FOA samt øvrige fagforeninger.

Hvad betyder et samarbejde med Accountor Institutionsservice:

Når I indgår en samarbejdsaftale med Accountor Institutionsservice får I en effektiv håndtering af jeres løbende administrative opgaver, herunder:

 • Løn
 • Regnskab
 • Bogføring
 • Budgettering / sparring 
 • Personalejuridisk bistand
 • Ansøgning af refusion ved barsel og langtidssygdom 
 • Revision af regnskab ved statsautoriseret revisor

Herudover tilbyder vi forskellige services, herunder bestyrelseskursus.

Lyder det interessant for jer - så skriv til os herunder

Overgang fra kommunal til selvejende institution

Kontakt

Skriv til os her, hvis du har brug for hjælp til omdannelsen eller vil høre mere om Accountors Institutionsservice