Gå til hovedindhold
Laita konsernilaskenta kuntoon -webinaari

Hjælp til årsregnskab

Alle virksomheder skal som udgangspunkt indsende årsregnskab til Erhvervsstyrelsen efter udløbet af deres regnskabsår. For mindre virksomheder, der ikke er underlagt revisionspligt, er det ligeledes lovpligtigt at indsende årsregnskabsrapport og selvangivelse. Spar revisoren og lad Accountor hjælpe med det hele til en fast pris. Vores konsulenter i Årsrapport Teamet har revisionsbaggrund og erfaring med alle fagområder og brancher.

Typisk forløb

Det typiske forløb ved årsregnskab
Hjælp til årsregnskab - Accountor Danmark

Årsregnskab

Hos Accountor hjælper vi virksomheder af alle typer og størrelser med at opstille årsregnskaber.

Mange danske virksomheder, har perioden 1. januar til 31. december som regnskabsår – og her er fristen for indsendelse af årsregnskab 30. juni.

Hvem skal indsende årsrapport?

Alle virksomheder skal som udgangspunkt indberette deres årsregnskab digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Virksomheder, som i stedet indsender en undtagelseserklæring i henhold til årsregnskabslovens §4-6, skal indsende denne digitalt på Virk Indberet.

Virksomheder - Hjælp til årsregnskab Accountor Danmark
Hjælp til årsregnskab - Accountor Danmark

Frist for indsendelse af årsregnskab

Virksomheder skal efter udløbet af deres regnskabsår indsende deres årsregnskab til Erhvervsstyrelsen. Årsregnskabet skal sendes, så den er modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb. For børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber er fristen 4 måneder efter regnskabsårets udløb.

For filialer gælder det, at filialbestyrerne indsender den udenlandske virksomheds årsrapport. Her er fristen 6 måneder efter udløbet af den udenlandske virksomheds regnskabsår.

Bemærk, at det er modtagelsestidspunktet hos Erhvervsstyrelsen, der er afgørende for, om indsendelsesfristen anses for overholdt. Der sendes automatisk en kvittering for modtagelsen pr. e-mail.

Ved for sen indsendelse
Hvis fristen for indsendelse af årsregnskabet overskrides, kan hvert ledelsesmedlem få en personlig bøde på op til kr. 3.000,- Ved yderligere forsinkelse kan det ende med en tvangsopløsning af selskabet.

Accountor tilbyder at opstille og indberette årsrapport

Vi tilbyder at gennemgå bogføringsmateriale, lave afstemninger, foretage nødvendige tilretninger og herefter opstille årsregnskabet i henhold til gældende regler. Årsregnskabet skal efterfølgende indberettes elektronisk til Erhvervsstyrelsen, hvilket vi også gerne hjælper med.

  Hjælp til årsregnskab - Rapportering Accountor Danmark
  Hjælp til årsregnskab - Accountor Danmark

  Vi tilbyder vores assistance til

  Mindre virksomheder uden revisionspligt

  • Opstilling og indberetning af årsregnskab
  • Udarbejdelse af skatteberegning
  • Udarbejdelse og indberetning af selvangivelse
  • Personligt drevne virksomheder

  Opstilling af regnskab og beregning af skattepligtig indkomst

  • Udarbejdelse og indberetning af selvangivelse
  • Udarbejdelse af indkomst- og formueopgørelse
  • Rådgivning omkring personlig skat

  For virksomheder med revisionspligt

  • Opstilling og klargøring af årsregnskabet så det er klar til revisor

  Kontakt os nu og få hjælp til årsregnskabet.

   

  Ring +44 34 50 00, skriv en mail til info@accountor.dk eller brug formen herunder