Gå til hovedindhold
palapelin_palat

APV - arbejdspladsvurdering - vi hjælper med at gennemføre APV

accounting is about making better decisions

Skal vi hjælpe med at gennemføre Arbejdspladsvurdering (APV) i din virksomhed? 

Arbejdspladsvurdering (APV) er lovbestemt og hjælper virksomheden med at holde styr på arbejdsmiljøet.   
Vi oplever en stærk stigende tendens til, at Arbejdstilsynet kommer uanmeldt på besøg. Det gælder både vores kunder på 3+ ansatte såvel som store virksomheder. Udover at opfylde de lovmæssige krav til udarbejdelse af APV, skaber mange virksomheder øget trivsel og et bedre arbejdsmiljø med deres APV, da de ofte udvider undersøgelsen og dermed får afdækket potentielle udviklingsområder og indsatser. Vi anbefaler ofte at inddrage undersøgelsens resultater i MUS-samtalerne, så der er en rød tråd og sammenhæng, og medarbejderne dermed oplever, at der kommer noget ud af undersøgelserne, og at det bliver taget alvorligt.

Lovkrav - det skal du huske
En arbejdspladsvurdering skal gennemføres mindst hvert tredje år, ifølge Arbejdsmiljøloven. Hvis arbejdspladsen gennemgår store forandringer, fx i forhold til arbejdets tilrettelæggelse (ny teknik, ny IT, nye funktioner) eller flytning til nye lokaler, skal der laves en ny APV.  Et godt arbejdsmiljø har styr betydning for medarbejdertrivsel, sygefravær, engagement etc og dermed også direkte positiv effekt på virksomhedens resultat.  Vi kan hjælpe med at løse opgaven proaktivt og effektivt. 

 

APV - Hjælp til spørgeramme, gennemførelse, rapportering og plan....

  • Vi sørger for opsætning/spørgeramme 
  • Gennemførelse af undersøgelsen – elektronisk/via interview
  • Rapportering
  • Sparring
  • Implementering af nye tiltag og processer på baggrund af rapportens konklusioner, fx nye trivselstiltag, tilretning af spørgeramme ift. MUS, tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere mv.
  • Opfølgning og ad-hoc assistance

For mindre virksomheder og organisationer håndterer vi APV’en i form af dialog, hvor vi opretter en spørgeramme, taler med medarbejderne og leverer en samlet rapport.

Ved større undersøgelser foregår APV’en elektronisk, og vi skræddersyr spørgsmål og opsætning i forhold til den enkelte virksomheds ønsker og ambitionsniveau samt i overensstemmelse med de lovmæssige krav.

Accountor brand picture tape

Reference – det siger kunderne 

Mathias Broundal, Chefkonsulent / PA i Det Sociale Netværk

Vi kunne ikke bruge standard APV-Skemaer 
”Ingen standard APV-skemaer dækkede vores størrelse og opsætning. Vi kontaktede derfor Accountor for at få eksperthjælp til at få lavet én samlet APV-undersøgelse, der kunne dække hele vores organisation i ét forsøg i stedet for at skulle ud og bruge flere forskellige skemaer og prøve at stykke det hele sammen bagefter. ”

Overskuelig rapportering: Need to have – Nice to have

Grundlæggende har vi fået en valid indsigt og viden omkring arbejdsmiljø og trivsel, og i AMO arbejder vi nu videre med materialet. Accountor gjorde det let at tilgå og nemt at overskue resultaterne, da vi fik handlingsrapporter, hvor svarene var klassificeret i forhold til grøn, gul, orange og rød; hvad skal vi agere på her og nu, og hvilke områder kan vi med fordel arbejde videre på; grundlæggende, hvad er ’need to have’ og hvad er ’nice to have.’”

Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvis du også har brug for sparring eller hjælp til din næste APV.

Kontakt