Gå til hovedindhold

Virksomhedens samfundsansvar

Miljø

Accountor er som finansiel servicevirksomhed en vidensvirksomhed og dermed ikke en miljøtung virksomhed. Vi har dog stort fokus på vores ansvar i forhold til miljøet. Vi digitalisere og effektivisere processer, som medvirker  til at nedbringe brugen af papir.  Vi anvender virtuelle møder såvidt muligt, hvor det giver mening og bidrager dermed også til at nedbringe CO2 i forbindelse med kørsel.  Og i vores indkøb anvender vi leverandører med en bæredygtig produktion.  

Samfundsansvar miljø
Virksomhedens samfundsansvar

Samfund

Samarbejde med Ballerup Kommune

Accountor ansætter medarbejdere med Aspergers syndrom i samarbejde med Ballerup kommune 

Accountor Denmark har i samarbejde med Ballerup Kommune ansat medarbejdere med Aspergers syndrom – en måde at imødekomme forskellighed på.

Læs mere om samarbejdet herunder 

 

Accountor tilbyder løbende virksomhedspraktik 

Accountor har et tæt samarbejde med Ballerup kommune om virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik er en offentlig ordning som hjælper personer,  der er arbejdsløse til at komme ind på arbejdsmarkedet.  Accountor hjælper løbende Ballerup kommune med at få arbejdsløse i job.  Accountor har mange forskellige typer af opgaver, der knytter sig til vores services indenfor økonom, regnskab, løn og hr og vi har gode erfaringer med at definere målrettede opgaver, som vi tilbyder, som virksomhedspraktik pladser.  Vi hjælper hermed løbende mennesker, der af forskellige grunde er arbejdsløse, til at komme ind arbejdsmarkedet.

Det er både helt unge mennesker og mennesker, som kan være faldet ud af arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller andre ekstraordinære forhold. Fælles for dem, vi tager i virksomhedspraktik er, at de har en faglighed inden for vores område, og de er motiverede.   Vi hjælper det enkelte menneske med at blive en del af et arbejdsfællesskab, vi hjælper med at reducere de offentlige udgifter til dagpenge, og vi får løst opgaverne for vores kunder. Det er en win, win for alle involverede. 

Økonomi

Accountor tilbyder services indenfor økonomi, regnskab , lønadministration og HR. Og kernen i vores ydelser er at relevant lovgivning bliver overholdt. Accountor har en udførligt code of conduct og højeste datasikker og har whistle blower ordning med henblik på at sikre at eventuel uregelmæssigheder i forhold til overholdelse af code of conduct bliver rapporteret effektivt og trygt. Alle medarbejdere i Accountors driftsafdeling skal levere en ren straffeattest. 

Under Coronakrisen har Accountor via sine services hjulpet mange små virksomheder med konkret at søge kompensation, Virksomheder, som selv ville have haft svært ved at læse sig igennem ansøgningsprocessen.  Accountor har betragtet det som et samfundsansvar. 

Accountor håndterer lønadministrationen for et stort antal virksomheder.  Udbetaling af løn er en samfundskritisk opgave, da likviditet i økonomien er vigtig for samfundets funktion. Vi sikrer stabil og robust håndtering af lønadministration.  

Del