Hyppää pääsisältöön
Artikkeli
Konsernilaskenta-webinaari 17.9.2019

AARO-järjestelmä helpottaa konsernilaskentaa ja raportointia

Konsernin johdolle ja omistajille on tärkeää saada kokonaisvaltainen kuva konserniyhtiön taloudellisesta tilanteesta. Hyvä konsernilaskennan ja raportoinnin palvelu sekä järjestelmä helpottavat työtä, kun ajantasainen tieto on aina saatavilla. 

Accountor tarjoaa niin pienille kuin isoille konserniyhtiöille monipuoliset konsernilaskennan palvelut. Palvelun lisäksi Accountorilla on kätevä konsernilaskennan ja raportoinnin järjestelmä - AARO, josta saa ajantasaiset ja monipuoliset talousraportit.

Apua muutostilanteisiin

Accountorin konsernilaskennan palvelut sopivat erityisesti kasvuyrityksille, joille syntyy tarve lakisääteisen konsernitilinpäätöksen tekemiseen, ja joilla itsellään ei ole riittäviä resursseja taloushallinnossa.

“Konsernilaskennan palvelumme helpottavat erityisesti muutostilanteissa, joissa ajantasaisen ja oikea-aikaisen tiedon saanti korostuu. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi konsernin kansainvälistyminen, listautuminen tai muutokset konsernirakenteessa, kertoo kehityspäällikkö Ilkka Rantasaari.

Konsernilaskentaa tekevä henkilöstö Accountorilla on kokenutta. He tuntevat sekä FAS ja IFRS -standardien mukaiset konsernitilinpäätökset. “Pidämme yllä henkilöstön osaamista säännöllisillä koulutuksilla ja jakamalla tietoa tiimiin", kertoo Rantasaari.

AARO-järjestelmä tuo lisäarvoa konsernilaskentaan

Vaikka itse laskentapalvelu on kaiken ydin, tuo konsernilaskentaan selkeää lisäarvoa moderni konsernilaskennan ja raportoinnin pilvipalvelu AARO. AARO-järjestelmä kokoaa yksittäisten yritysten kirjanpito-ohjelmia paremmin konsernin kannalta olennaiset tiedot kuukausittaisiin raportteihin ja näkymiin selainpohjaisessa ohjelmassa.

AARO pitää sisällään standardisoidun palvelupaketin, joka on mahdollista ottaa käyttöön hyvinkin nopeasti. “Standardipaketissa asiakas saa kustannustehokkaasti perusratkaisun, joka tarjoaa valmiit mallit konsernitiedon raportointiin FAS-tilikartalla.”

AARO-järjestelmän räätälöidyssä palvelupaketissa otetaan puolestaan huomioon konsernikohtaiset erityistarpeet. Järjestelmään rakennetaan liittymät yrityksen omista kirjanpitojärjestelmistä, joista saadaan tarvittavat tiedot räätälöityihin raportteihin.

Tukea johdon suunnitteluun ja päätöksentekoon

AARO-järjestelmässä on lukuisia käteviä ominaisuuksia, jotka helpottavat konsernilaskennan arkea. Järjestelmässä on esim. moderni Excel-integraatio, jonka avulla tietoa voidaan hakea suoraan Exceliin tai ladata raportteja Excel-muodossa. Tilintarkastuksessa tilintarkastajalle voidaan antaa oikeudet järjestelmään, eikä materiaaleja tarvitse erikseen tulostaa.

Myös laaduntarkistus on rakennettu sisään järjestelmään. AARO tarkistaa mm. automaattisesti, että tuloslaskelman ja taseen poistot menevät tasan. Järjestelmässä on myös ylivertaiset laskentaominaisuudet: järjestelmä eliminoi automaattisesti sisäiset erät, oman pääoman ja sisäiset hankinnat, erottaa vähemmistöt, automatisoi kassavirran jne.

“AARO:n käyttöönotto yksinkertaistaa ja nopeuttaa konsernien konsolidointia sekä lisää raportoinnin avoimuutta. Ajantasaiset talousraportit ja mahdollisuus porautua raportoituihin lukuihin helpottavat konserniyhtiöiden keskinäistä vertailua. Konsernijohto saa raporteista myös apua budjetointiin, päätöksentekoon sekä muuhun liiketoiminnan suunnitteluun”, Rantasaari tiivistää.

Tarvitsetko apua? Ota yhteyttä täyttämällä yhteystietosi alla olevaan lomakkeeseen. Me autamme.

 
 

Share