Hyppää pääsisältöön
Veropalvelut ja veroneuvonta Konsultointipalvelut Lakipalvelut Accountor Suomi.jpg

Veropalvelut ja veroneuvonta

Veropalvelut ja veroneuvonta vankalla ammattitaidolla

Accountor Veropalvelut ja veroneuvonta auttaa yrityksiä erilaisissa toimeksiannoissa, kuten esimerkiksi yritysjärjestelyiden ja sukupolvenvaihdosten verokysymyksissä sekä erilaisissa Verohallinnolle annettavissa vastineissa ja oikaisupyynnöissä. Tämän lisäksi meiltä löytyy asiantuntemusta muun muassa seuraavista aihealueista: kotimainen yritysverotus ja arvonlisäverotus sekä kansainvälinen verotus.

  Kuinka voimme auttaa? 

  Alla on listattuna esimerkkejä palveluista, joita Accountor Veropalvelut tarjoaa. Huomaathan, ettei listaus ole sellaisenaan tyhjentävä. Ole rohkeasti yhteydessä meihin!

  Yritysverotus

  Tarjoamme kokonaisvaltaista veroneuvontaa pk-yrityksille elinkeinoverotuksen, tuloverotuksen ja arvonlisäverotuksen alueilla.

  • yritysverokysymykset seuraavissa tilanteissa: kotimaan yritysjärjestelyt, kiinteän toimipaikan muodostuminen, lähdeverotus, kiinteistöverotus, tappioiden poikkeuslupahakemukset, ennakkoratkaisun hakeminen ja verotuksen oikaisuvaatimukset
  • verotarkastus: valmistautuminen, prosessin aikainen neuvonta, vastineiden laatiminen sekä ennakollinen verotarkastus
  • yrittäjien ja perheyhtiöiden verokysymykset: omistusjärjestelyt, palkkaa vai osinkoa simulointi eli kertyneiden voittovarojen nosto yrityksestä, sukupolvenvaihdosten suunnittelu ja toteuttaminen, perintöverotus
  • verotuksen erityiskysymykset koskien esimerkiksi ennakkoveroja, verotuksessa vähennyskelpoisia menoja ja verotuksen poistoja
  • palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonta

  Kansainvälinen verotus

  Accountor on kansainvälinen konserni ja yhtenä tavoitteenamme on auttaa parhaan osaamisemme mukaan myös kansainvälisissä verokysymyksissä. Pystymme itsenäisesti auttamaan muun muassa seuraavissa aihealueissa:

  • liiketoiminnan aloittaminen ja yhtiömuodon valinta
  • kiinteän toimipaikan muodostumisen arviointi
  • ulkomaisten sivuliikkeiden sekä ulkomaataustaisten tytäryhtiöiden veroilmoitukset ja muu yhteydenpito veroviranomaisiin

  Arvonlisäverotus ja muu välillinen verotus

  Palvelemme yritystäsi niin arvonlisäveroa kuin välillisiä veroja koskevissa kysymyksissä.

  • kotimaan kauppa
  • kiinteistöjen vuokraaminen ja myynti
  • kiinteän toimipaikan muodostuminen Suomeen
  • rakennusalan käännetty arvonlisäverovelvollisuus; lisäksi esimerkiksi oman käytön arvonlisävero sekä perustajaurakointiin liittyvät arvonlisäverokysymykset.

  Henkilöverotus

  Yrityksen ja osakkaan verotus muodostavat kokonaisuuden, jossa tulee huomioida useita asioita niin osinkoverotuksen kuin osakkaan tuloverotuksen osalta.

  • kotimaan henkilöveropalvelut kuten esimerkiksi veroilmoitukset
  • henkilöosakkaan verotuksen optimointi
  • palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin liittyvä neuvonta
  • perintö- ja lahjaverotukseen liittyvä veroneuvonta

  Pk-yrityksen sukupolvenvaihdos

  Yrityksen sukupolvenvaihdoksen suunnittelu aloitetaan usein liian myöhään. Haluammekin olla tässä kohtaa tukenasi. Apunasi on Accountorin laaja asiantuntijatiimi, joka ottaa huomioon muun muassa nämä asiat:

  • miten liiketoiminta jatkuu?
  • mitä verotuksellisia näkökohtia tulisi huomioida?
  • mitä niin sanottuja pehmeitä arvoja olisi syytä ottaa huomioon?

  Tarvitsetko yleismuistion, veromuistion, -vastineen, tai -hakemuksen?

  Accountor Veropalveluiden asiantuntijat ratkovat erilaisia asiakkaiden toimeksiantoja liittyen esimerkiksi verotuksen ongelmatilanteisiin tai muutoksiin. Asiantuntijat laativat sovituista toimeksiannoista joko veromuistion tai kolmannelle osapuolelle laadittavan erillisen verohakemuksen tai verovastineen. Laadittu veromuistio voi olla yleisluontoinen ohjeistus eli Yleismuistio. Toinen vaihtoehto on ratkaisukeskeinen, yksilöityyn ongelmalliseen kysymykseen kohdentuva ratkaisu tai muu tapauskohtainen ohjeistus mahdollisista jatkotoimenpiteistä. Tällöin kyseessä on erityismuistio. Alta löytyvät tarkemmat kuvaukset eri vaihtoehdoista.

  • Yleismuistio: sisältää tapaukseen soveltuvan verotuksellisen lainsäädännön selvittämisen ja asiantuntijan esimerkinomaisen toimintaohjeistuksen perustuen lain esitöihin tai aikaisempaan oikeuskäytäntöön vastaavanlaisissa tai samankaltaisissa tapauksissa.
  • Erityismuistio: sisältää vallitsevan lainsäädännön puitteissa ratkaisukeskeisen selvityksen tapauksen verovaikutuksista, johtopäätöksen tai esityksen jatkotoimenpiteistä. Tavoitteenamme on, että asiakas saa mahdollisimman tarkan vastauksen tai muun vaihtoehtoisen toimintaohjeistuksen. Erityismuistiossa voidaan esimerkiksi päätyä siihen, että erityisen tulkinnallisen tapauksen selvittäminen saattaa vaatia ennakkoratkaisun hakemista Verohallinnolta, jolloin voimme laatia erillisen hakemuksen.
  • Verovastine: Vastine sisältää säännönmukaisen verotuksen yhteydessä tuleviin selvityspyyntöihin vastaamisen ja verotarkastuskertomuksiin annettavat vastineet. Kyseiset dokumentit sellaisenaan varmentavat palvelun toteutumisen, jolloin erillisen muistion laatiminen ei lähtökohtaisesti ole tarpeellista.
  • Verohakemus: Verohakemusten kirjo on varsin laaja, ja se pitää sisällään ennakkoratkaisuhakemusten lisäksi myös tappioiden käyttölupahakemukset, monenkirjavat verotuksen rekistereihin tehtävät hakemukset sekä oikaisu- ja muutoksenhakuun liittyvät hakemukset.

  Kiinnostuitko? Ota yhteyttä, niin kerromme mielellämme lisää!

  Jos alla oleva lomake ei näy, voit täyttää sen täällä.

  Share