Hyppää pääsisältöön
Blogi
Two women sitting casual

Kestävän työelämän resepti – ”Oivalla, uudista ja menesty”

Toisin kuin uskotaan, teknologia ja digitalisaatio eivät syrjäytä ihmistä työelämässä. Organisaatioiden kilpailukyky varmistetaan oikeanlaisilla osaajilla ja kestävän työelämän tiekartalla – ihmiset keskiössä ja omat vahvuudet ymmärtäen.

Erityyppisten organisaatioiden kanssa työskentelevä Accountorin HR- ja talouden kehittämispalveluista vastaava liiketoimintajohtaja Minna Kinnunen on hyvin perillä siitä, mitkä asiat suomalaisia organisaatioita askarruttavat.

”Useimmin esiin nouseva kysymys koskee tulevaisuuden osaamisen ja kyvykkyyksien rakentamista”, Kinnunen kertoo.

Yhä useammassa yrityksissä on alettu ymmärtää, että niiden menestys tulevaisuudessa ei synny pelkästään teknologian kehitykseen ja prosesseihin keskittymällä, vaan ihminen ja ihmisten osaaminen on myös huomioitava suunnitelmissa.

”Ihmisen rooli on tärkeämpi kuin koskaan, sillä teknologian kehityksen ja työelämän murroksen myötä organisaatiot muuttuvat nopeaan tahtiin ja parhaista osaajista on kova kilpailu,” Kinnunen avaa.

Woman standing smiling

Hyvinvointi ja elämän tasapaino tärkeää

Osaajat valitsevat omien mieltymystensä ja arvojen mukaan, minkälaiseen organisaatioon haluavat töihin. Erityisesti nuorelle polvelle työpaikan valinnassa korostuvat hyvinvointi, elämän tasapaino, työn sisältö, sopivat työnteon tavat ja kestävän kehityksen teemat.

”On tärkeää olla hereillä siitä, mitä ihmiset työltään ja työympäristöltään haluavat. Sitten voidaan miettiä, mitä organisaatio voi tarjota, jotta parhaat osaajat tulisivat heille töihin.”

Accountorin laaja näkymä yrityskenttään auttaa hahmottamaan ajattelua.

”Nyt sitoudutaan työtehtävään, ei työnantajaan”, Kinnunen tiivistää.

Oivalla, uudistu ja menesty!

Eri aikakausina korostuvat erilaiset asiat. Menestyäkseen organisaation on pystyttävä ennakoimaan tulevaa ja uskallettava kehittyä. Accountorilla tästä puhutaan kestävänä työelämänä.

Mistä elementeistä kestävä työelämä rakennetaan? Kinnunen listaa kolme asiaa, jotka Accountorilla on tunnistettu: oivallus, uudistus ja menestys.

”Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että oivallamme, missä olemme ja mihin haluamme olla menossa”, Kinnunen kertoo.

”Menestyäkseen organisaation on pystyttävä ennakoimaan tulevaa ja uskallettava kehittyä.”

Tätä ymmärrystä vasten mietitään, mistä pitää oppia pois ja mitä tulee kehittää. Tunnistetaan, ne tärkeät asiat, joiden varaan organisaatio voi rakentaa, ja sen lisäksi, mitä täysin uutta organisaatioon täytyy tuoda.

”Uudistuminen tapahtuu laatimalla tiekartta siitä, miten, millä tavoin ja millä toimintamalleilla muutos saadaan tapahtumaan. Eritellään ne osaamiset, joita organisaation sisällä on ja toisaalta millainen verkosto kumppaneita tarvitaan tuomaan osaamista”, Kinnunen jatkaa.

Kestävä johtaminen kaiken taustalla

Menestyminen tapahtuu vasta, kun kestävän työelämän tiekartta ja arvot saadaan tuotua ihmisten arkeen, ja tässä johtajuudella on tärkeä tehtävä.

”Johtajuudella myös varmistetaan, että organisaatiolla on käytössään oikeanlaista osaamista oikeaan aikaan”, Kinnunen kertoo.

Kestävään johtajuuteen kuuluu Accountorin näkemyksen mukaan esimerkiksi valmentava johtajuus, oikeudenmukaisuus, tasapuolisuus, osaamisen kehittäminen, hybridityö ja itseohjautuvat tiimit.

Ymmärrä kilpailukyvyn tekijät ja menesty nyt ja huomenna

Monille organisaatioille on vaikeinta oivaltaa, minkälainen muutos tarvitaan ja ymmärtää, mitkä ne omat kilpailukyvyn tekijät tulevaisuudessa oikein ovat.

”Kaikkeen ei voi lähteä, vaan pitäisi pystyä valitsemaan oikeat asiat”, Kinnunen muistuttaa.

Kestävä työelämä on jatkuvaa oivallusta, uudistusta ja menestystä. On samaan aikaan pystyttävä menestymään tässä hetkessä, mutta myös varmistamaan kilpailukyky tulevaisuudessa.

”Meidän pitää siis pystyä juoksemaan sataa metriä samaan aikaan kuin maratonia”, Kinnunen kiteyttää.

Oleellisinta tässä juoksussa on, että ei kehitetä ainoastaan prosesseja tai tietoteknistä maailmaa, vaan otetaan ihmiset ajoissa muutosmatkalle mukaan.

Kirjoittaja

Share