Hyppää pääsisältöön
Blogi
people looking at numbers

Varmista kilpailukyvykkyys – johda yritystäsi reaaliaikaisella tiedolla

Digitalisaatio on yksi Euroopan Unionin kärkihankkeista, joka myös edistää ajantasaisella tiedolla johtamista. Reaaliajassa saatavilla olevan tiedon ja automatisoitujen prosessien avulla yrityksissä kyetään ennakoimaan reagoinnin sijaan, saavutetaan merkittäviä kustannussäästöjä ja edistetään vihreää siirtymää.

Digitalisoitu taloustieto tuo säästöjä ja tehostaa johtamista

EU-hankkeista verkkolaskut, sähköiset hankintasanomat ja yrityksen digitaalinen lompakko edistävät tiedon digitalisoitumista ja siten sujuvoittavat datan hyödyntämistä yrityksen arjessa. Sähköisen e-kuitin käyttöönoton on arvioitu hyödyttävän suomalaisyrityksiä yli 600 miljoonan euron edestä, kun manuaalisen työn määrä vähenee. Lisäksi EU:n VAT in the Digital Age (ViDA) -direktiivin mukainen transaktionaalinen alv tarkoittaa alv-raportoinnin tekemistä reaaliajassa. Puhumattakaan datan arkistoinnin helppoudesta ja digitalisen auditoitavuuden eduista.

Taloushallinnon prosessien digitalisoituminen ja automaatio edesauttavat datalla johtamista – pian tietoa on saatavilla päätöksenteon tueksi läpinäkyvästi, aina ja kaikkialla.

Jatkuva näkymä yrityksen taloustilanteeseen auttaa myös tehostamaan johtamista. Kun reaaliaikaiset talouden raportit ovat yrityksen johdon saatavilla aina, myös päätöksenteko on ajantasaista ja riskejä voidaan välttää ennalta. Jo nyt moderneilla taloushallinnon järjestelmillä, kuten Procountorilla, on mahdollista seurata ja analysoida yrityksen taloutta reaaliaikaisesti. Asiantuntevalta taloushallinnon kumppanilta yritykset saavat apua datan tulkintaan ja johtopäätösten tekemiseen ja siten välineet ennakoiviin ja parempiin päätöksiin.

Digitalisaation kuumimpien työkalujen, automaatioon ja tekoälyyn pohjautuvien ratkaisuiden hyödyntämisen edellytys on, että yrityksen toiminnanohjaus- ja muut toiminnot ovat sähköistä ja ajantasaista. Tekoäly ei pyörittele paperikuitteja tai yksittäisiä exceleitä.

Petri Karjalainen

Digitalisaatio on matka, ei päämäärä

Digitalisaatiosta puhutaan usein niin monimutkaisissa yhteyksissä, että itse sanan tarkoitus unohtuu. Yksinkertaisimmillaan kyse on tietotekniikan hyödyntämisestä arjessa – digitalisaatio haastaa olemassa olevat toimintatavat ja kehittää tilalle uusia ja parempia.

Digitalisaatio on asetettu yhdeksi EU:n kolmesta pääprioriteetista.

Kehitystä vauhditetaan nyt merkittävillä taloudellisilla panoksilla: vuoteen 2030 mennessä digitalisaation ja esimerkiksi reaaliaikatalouden edistämiseen on käytettävissä EU-alueella yhteensä 250 miljardia euroa.

Suomessa digitalisaatiota tuetaan käynnissä olevan Yrityksen digitalous -hankkeen avulla, joka kehittää yhtenäistä ja reaaliaikaista taloushallinnon ekosysteemiä. Hankkeen puitteissa valtio on määritellyt siirtyvänsä täysin sähköisiin tilaussanomiin jo vuonna 2024 ja edistää e-kuitin käyttöä aktiivisesti, kannustaen yrityksiä siirtymään mukanaan täysin digitaalisten taloushallinnon palveluiden pariin.

Jotta yritykset pystyvät hyödyntämään digitaalisia prosesseja ja dataa, tulee datan olla yhdessä järjestelmässä niin kutsuttuna master datana, joka toimii yhteensopivasti muiden järjestelmien kanssa. Talousdatan lisäksi esimerkiksi henkilöstödatan keskittäminen ratkaisuihin, joilla on valmiita rajapintoja ja integraatioita yrityksen eri toimintojen tukemiseen tuo huomattavia etuja. Accountorin Mepco Total -tuoteperhe on oiva esimerkki henkilöstöhallinnon ratkaisuista, joiden dataa yritykset voivat käyttää tukemaan henkilöstöhallintonsa johtamista ja kehittämistä.

Vihreä siirtymä edellyttää ja edistää yritysten tiedolla johtamista

Myös Euroopan Unionin velvoite vastuullisuusraportoinnista ohjaa osaltaan yrityksiä tiedolla johtamisen pariin. Yritysten vastuullisuusraportoinnin direktiivi (CSRD) edellyttää suuryrityksiä raportoimaan sähköisesti vaikutuksistaan ympäristöön ja yhteiskuntaan jo vuonna 2024. Direktiivi laajenee asteittain koskemaan myös pk-yrityksiä. Välillisesti vaatimukset koskettavat pian suurta osaa yrityksistä, sillä yhtenä velvoitteena on raportoida myös esimerkiksi tavaran- ja palveluntoimittajien vastuullisuudesta säädösten mukaisesti.

Raportointivelvoitteen myötä yritysten talous- ja toimintatietoja digitalisoidaan nyt vauhdilla.

Yksi sujuvan vastuullisuusraportoinnin edellytyksistä on, että tiedot ovat tallennettuina digitaalisesti edelleenvälitettäväksi.

 Tiedot esimerkiksi hankinnoista ja tavarantoimittajista voidaan jo nyt saada automaattisesti sähköisiltä laskuilta ja jatkossa myös sähköisiltä kuiteilta. Esimerkiksi Procountorin kanssa integroitu automaattinen hiilijalanjälkilaskuri käyttää talousdataa ja raportoi yrityksen päästöjä reaaliajassa.

Reaaliaikaisen ja läpinäkyvän tiedon avulla yritysten päätöksenteossa voidaan siirtyä uudelle tasolle: ennakoimaan reagoinnin sijaan. Kun liiketoiminnan kehitystä, tuotteiden ja palveluiden menekkiä, henkilöstön kehitystä, markkinatilannetta ja trendejä seurataan reaaliajassa, toimintaa voidaan johtaa ennakoivasti, läpinäkyvästi ja vastuullisesti. Kilpailukyvyltään parhaiten menestyvät ne toimijat, joita johdetaan aktiivisesti sen hetkiseen talous- ja markkinatilanteeseen peilaten.

Kirjoittaja

Tags

Share