Hyppää pääsisältöön
Uutiset
People raising a flag

Accountor osallistuu YK:n Global Compact aloitteeseen – juhlistamme meitä ohjaavia kestävän kehityksen tavoitteita

Accountor on sitoutunut kehittämään kestävää liiketoimintaa osallistumalla YK:n Global Compact -aloitteeseen. Perustamme toimintamme sen kymmeneen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla ja tuemme sen kestävän kehityksen tavoitteita (SDG).

“Haluamme Accountorilla olla eturivissä yhdessä muiden sitoutuneiden yritysten kanssa muuttamassa kehitystä kestävämpään suuntaan”, sanoo Niklas Sonkin, Accountorin toimitusjohtaja.

Maanantaina 25.9. liehutamme kestävän kehityksen tavoitteiden (SDG) lippua ympäri Accountoria osoittaaksemme sitoutumisemme tavoitteisiin ja lisätäksemme tietoisuutta Agenda 2030:sta.

“Keskitymme Accountorilla niihin vastuullisuuden osa-alueisiin, joihin meillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa. Vastuullisuustyömme rakentuu päivittäisistä toiminnoistamme, ei mistään päälle liimatusta. On myös tärkeää, että tämä kaikki ei ole vain puhetta. Olemme asettaneet tavoitteet ja mittarit varmistaaksemme jatkuvan toiminnan näiden tavoitteiden saavuttamiseksi”, kertoo Mari Vuorre, Accountorin HR- ja vastuullisuusjohtaja.

Accountorin valitut kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

SDG images
  • SDG 4 Hyvä koulutus: Henkilöstön osaamisen kehittämisen ja pätevyystodistusten suorittamisen tukeminen; Säännölliset määräystenmukaisuus-, eettisyys-, tietoturva-, tietosuoja- jne. koulutukset; Tulevaisuuden osaajia kasvattavia akatemioita, koulutusta oppilaitoksissa
  • SDG 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua: Noin 2500 accountorilaisen työllistäminen; Suurin osa työntekijöistä vakituisessa ja kokoaikaisessa työsuhteessa; Työmahdollisuuksia opiskelijoille ja uusille osaajille; Erityisryhmien työllistäminen
  • SDG 16 Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto: Eettiset toimintaohjeet ja niiden koulutus; Suojelemme asiakkaidemme yksityisyydensuojaa ja mahdollistamme tasavertaisesti kaikenkokoisille yrityksille pääsyn tietoon ja oikeudenmukaisuuteen; Alihankkijoiden ja kumppaneiden toimintaohjeet (Code of Conduct for Suppliers)

Lisää tietoa Global Compact -aloitteesta

YK:n Global Compact -aloite on kehotus yrityksille kaikkialla kohdistaa toimintansa ja strategiansa kymmenen yleisesti hyväksyttyyn periaatteeseen ihmisoikeuksien, työvoiman, ympäristön ja korruption torjunnan aloilla ja ryhtyä toimiin YK:n tavoitteiden ja asioiden tukemiseksi. Kestävän kehityksen tavoitteet.
Voit tutustua Global Compactiin, kestävän kehityksen tavoitteisiin ja kymmeneen periaatteeseen näiden linkkien kautta:

https://unglobalcompact.org/

https://unglobalcompact.org/sdgs/17-global-goals

https://unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles

Share