Hopp til hovedinnhold
Blogg
Svindelforsøk sommer

Åtte tips for å unngå å bli lurt i sommer

Sommeren er høysesong for svindel og bedrageri, både i norske bedrifter og for privatpersoner.

Du har kanskje lagt merke til at det kommer flere svindelforsøk på e-post om sommeren enn ellers? Ferietider betyr ofte at det er lavere bemanning og litt løsere rutiner på arbeidsplasser. Dette prøver svindlere å utnytte.

Fakturabedrageri, svindel på e-post og lignende øker i omfang, og bakmennene prøver stadig å finne nye måter og kanaler å svindle gjennom. Hvis du er bevisst på dette er du bedre rustet til å unngå å bli lurt.

Både offentlig og privat virksomhet kan være offer for forsøk på bedrageri

I private bedrifter har man sett flere eksempler på såkalt “CEO-bedragerier“. Svindlere som bruker denne metoden gransker bedriftsstrukturen på forhånd, og tar kontakt med ansatte i bedriften gjennom e-post eller telefon. Der stiller de den ansatte spørsmål om hvem som er sjefen deres, og hvordan firmaet er bygd opp. Ved å opptre hyggelig og manipulerende kan de få ansatte til å oppgi informasjon, som svindleren kan bruke.

Bedrageri mot offentlig sektor dreier seg ofte om utnyttelse av støtteordninger, slik som trygde- og subsidieordninger. Skatte- og avgiftsunndragelse er også en type bedrageri overfor offentlig sektor.  

Hvordan gjennomføres bedrageri og svindel?

Mange bedrag gjennomføres i dag med bruk av internett og stråmenn/stråselskaper og profesjonelle medhjelpere.

Svindelforsøk gjennomføres i stor grad på tvers av landegrenser. Det er en økende trend at bakmennene bak bedrageri opererer fra et land, mens offeret befinner seg i et annet land. Transaksjonene foregår videre gjennom et eller flere tredjeland for å skjule hvem som sitter bak.  Penger som utbetales, og særlig når midlene overføres til utlandet, er vanskelig å få tilbake, opplyser Økokrim.

Åtte råd fra Økokrim for å unngå å bli lurt

  1. Ikke gi fra deg personopplysninger, kontoinformasjon og kredittinformasjon til personer og bedrifter som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
  2. Ikke gi fra deg passord og pinkoder til personer som henvender seg til deg per telefon eller e-post.
  3. Undersøk om informasjonen som oppgis er korrekt før du betaler for en vare eller tjeneste. Dersom du ikke har bestilt varen, skal du ikke betale.  
  4. Ikke still din konto til disposisjon for overføringer fra eller til ukjente personer.  
  5. Vær kritisk til løfter og lovnader om store gevinster og premier. Det som høres ut for å være for godt til å være sant er gjerne det.  
  6. Sørg for å ha gode rutiner for fakturabehandling og andre overføringer, særlig i ferietider.  
  7. Dersom noen forsøker å stresse deg til å gjennomføre noe, slik at du må ta raske avgjørelser om avtaler og betalinger, bør du straks bryte kontakten.  
  8. Ta kontakt med ØKOKRIM, politiet eller Finanstilsynet dersom du er usikker på om du er utsatt for bedrageri eller forsøk på bedrageri.  

Ved å sørge for at alle i bedriften er bevisste på svindelforsøk er man bedre rustet til å unngå å bli lurt.

 

Vil du lese flere aktuelle artikler? Disse svindelforsøkene bør du passe deg for i sommer

 Reglene om bruk av sommervikarer og ansatte under 18 år

Lønnstjenester fra Accountor

Sørg for at lønnsfunksjonen går riktig for seg

Det er ekstremt viktig at lønnsfunksjonen går riktig for seg i bedriften - året rundt. Ved å sette ut lønnsfunksjonen til en ekspert sørger du for at lønnen til dine medarbeidere blir tatt hånd om, uansett om noen blir syk eller permittert. Sikkerheten er høyere, og kvaliteten på arbeidet blir også bedre.

 

Share