Hopp til hovedinnhold
Sommervikarer i bedriften
Blogg

Reglene om bruk av sommervikarer og ansatte under 18 år

Har dere sommervikarer eller ansatte under 18 år i virksomheten din?

Sommer innebærer ferietid for mange – og ekstra arbeidstid for andre. I noen virksomheter ansettes det sommervikarer, og i andre bedrifter er det deltidsansatte under 18 år som jobber mer enn de gjør ellers i året. Vi gir deg en oversikt over de mest sentrale reglene om bruk av sommervikarer og ansatte under 18 år.

Ansettelsen

Ansettelsen må følge rammene for arbeidsmiljøloven, som også inneholder egne bestemmelser for arbeidstakere under 18 år. Den sentrale hovedregelen er at personer under 18 år ikke må utføre arbeid som kan skade deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Som arbeidsgiver må man derfor foreta en risikovurdering før en arbeidstaker under 18 år ansettes.  

Reglene om bruk av sommervikarer sier også at det må inngås en skriftlig arbeidsavtale, uansett varighet av arbeidsforholdet. Denne må signeres av begge parter før arbeidsforholdet begynner.   

Trenger du hjelp med rekruttering eller innleie av arbeidskraft til din bedrift? Les mer om Accountors tjenester for dette

Nedre aldersgrense

Barn under 13 år kan ikke ansettes. For arbeidstakere mellom 13 og 15 år må det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte.   

Arbeidstid og pauser

For arbeidstakere under 18 år som har flere arbeidstakere må arbeidstiden beregnes samlet. Som arbeidsgiver må man derfor skaffe kunnskap om arbeidstiden hos arbeidstakerens øvrige arbeidsgivere, slik at total arbeidstid ikke overstiger den øvre grensen.

Arbeidstid for ansatte under 15 år:  

  • To timer i døgnet de dagene med undervisning og 12 timer i uken i de ukene med undervisning 
  • Syv timer i døgnet med undervisningsfri og 35 timer i uken i de undervisningsfrie ukene 
  • Overtidsarbeid er ikke tillatt  
  • Ansatte under 15 år kan ikke arbeide mellom klokken 20.00 og 06.00 
  • Ansatte under 15 år skal ha minst 14 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn  
  • Søndagsarbeid skal unngås.  

Arbeidstid for ansatte mellom 15 og 18 år:  

  • Dersom den ansatte mellom 15 og 18 år ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken, og skal ha minst 12 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn  
  • Overtidsarbeid er ikke tillatt  
  • Dersom ansatt mellom 15 og 18 år ikke er skolepliktig, skal som hovedregel ikke arbeide mellom klokken 21.00 og 06.00. I nødssituasjoner er det tillatt å arbeide til klokken 23.00 
  • Søndagsarbeid skal unngås. I løpet av en uke skal unge arbeidstakere ha en arbeidsfri periode på minst 48 timer, helst lagt til en søndag.  

Pause i arbeidstiden

Arbeidstakere under 18 år skal ha minst en halv times pause dersom arbeidstiden overstiger fire og en halv time, som om mulig skal gis sammenhengende.  

Ferieregler for ansatte under 18 år

Arbeidstakere under 18 år som går på skole skal ha minst fire uker ferie i året, hvor minst to av disse skal legges til sommerferien.  

Opplæring

God opplæring er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, og for å unngå å skade seg selv eller andre. Opplæringen skal foregå i arbeidstiden, og først og fremst innenfor eventuell prøvetid i arbeidsforhold.  

Unge arbeidstakere har ofte spesielle behov knyttet til opplæring, fordi de ofte mangler tidligere arbeidserfaring. Det er derfor viktig å huske at de kan ha manglende eller dårligere forutsetninger til å ta veloverveide valg i en arbeidssituasjon. Man bør være tydelig på hva som forventes av den unge arbeidstakeren, og sørge for at forholdene ligger til rette slik at de kan gjøre en best mulig jobb.  

Opphør av arbeidsforhold

Reglene om bruk av sommervikarer sier at vikariatet opphører uten oppsigelse ved avtalt sluttdato. Dersom vikariatet har vart i mer enn ett år, skal arbeidstaker varsles minst én måned før opphørsdatoen.  

Dersom det er nødvendig å avslutte arbeidsforholdet før avtalt sluttdato, gjelder reglene for saklighet og skriftlighet, også overfor unge arbeidstakere. Arbeidsgiver har i slike tilfeller en særlig aktsomhetsplikt og et ansvar om å opptre korrekt i slike tilfeller, fordi unge arbeidstakere ofte har liten kjennskap til fremgangsmåten.  

Sommervikaren har rett til sluttattest ved opphør av arbeidsforholdet.  

Hvis du lurer på noe mer rundt reglene om bruk av sommervikarer er det bare å ta kontakt. I Accountor har vi lang erfaring med å bistå kunder i spørsmål rundt lønn og personal.

 

Vil du lese mer om dette temaet? Sjekk ut denne artikkelen: Dette må du huske på ved oppstart av nye medarbeidere

 

Share