Hopp til hovedinnhold
Avstandsledelse

Hvordan lede og motivere ansatte på hjemmekontor

I disse dager opplever vi en nedstengning av samfunnet på grunn av smitteøkninger. Alle yrkesgrupper som kan ha hjemmekontor anbefales å jobbe hjemmefra på fulltid. Dette skaper frustrasjon hos mange ansatte, som kommer i tillegg til usikkerheten man føler på rundt korona. 

 

Hvordan kan du som leder lede dine ansatte best mulig i disse tider, når mange sitter langt fra hverandre og jobber? Vi har spurt om råd fra en ekspert på avstandsledelse, og i denne artikkelen deler vi de rådene vi fikk med deg. 

Det å kunne inspirere våre medarbeidere er viktigere enn noen gang før når man sitter langt fra hverandre og jobber. 

I Accountor sitter de fleste på hjemmekontor, og derfor inviterte vi Vigdis Austrheim til å gi oss noen råd om hvordan vi best kan lede våre medarbeidere på avstand. Vigdis er ekspert på avstandsledelse og har erfaring med dette fra både nasjonalt og internasjonalt arbeid.

Her er noen nøkkelpunkter fra rådene vi fikk om avstandsledelse, som du også kan lære av:
Vigdis Austrheim Avstandsledelse.

 

Se på din egen atferd som leder  

For å holde motivasjonen oppe hos dine ansatte krever det at du som leder ser på din egen atferd. Det er helt nødvendig å gi mer av seg selv når man leder på avstand. 

Vær bevisst på hvordan du bruker stemmen din på Teams-møter og telefon. Det krever mer entusiasme i stemmebruken for å nå frem og motivere de ansatte i digitale kanaler. Husk at entusiasme smitter! 

Deling av informasjon mellom team

Husk på å dele hva som foregår på tvers av team slik at medarbeidere ikke opplever at de går glipp av informasjon. Når vi alle sitter på hjemmekontor mister vi praten ved kaffemaskinen og det å overhøre samtaler, som i hverdagen gir masse nyttig informasjon. Dette må du som leder sikre, slik at alle medarbeidere føler seg involvert i bedriften, og føler samhøringhet både med bedriftens strategier og utvikling men også kolleger mellom.

Forsterk tilbakemeldingskulturen slik at det blir enklere på avstand og mellom team-medlemmene.

Vær bevisst på dine verdier 

Vær bevisst på hvordan du fyller lederrollen, og vær bevisst på hvilke verdier du vil etterleve. Viktige verdier for avstandssledelse kan for eksempel være tillit, trygghet, rettferdighet, åpenhet.  Bruk gjerne din bedrifts verdier som grunnfundament her. Spør deg selv ofte; leder og kommuniserer jeg etter disse verdiene?

Meningsfylte mål  

Vær tydelig på mål, mandater og ønsket resultat. Bli enige i teamet om fremgangsmåter for å nå målene nå og hvordan dere skal oppdatere hverandre på fremdriften.  

Be medarbeideren selv si hvordan han/hun ønsker å sikre fremdrift og oppdatere deg/resten av teamet. La dem komme med forslag til hvordan gå frem for å sikre ønsket kvalitet i arbeidet vårt. Aksepter ulike fremgangsmåter. 

Husk at det er viktig å anerkjenne dine medarbeidere. 

møter på Teams

Tydelighet i forventninger 

Det er viktig å avstemme forventninger. 

Avtal klare retningslinjer for samspill. 

Definer tilgjengelighet, responstid og hvilke kanaler som brukes når dere arbeider i team på ulike lokasjoner. Spør hvordan dere skal være tilgjengelige for hverandre i teamet: «Hva betyr tilgjengelighet for deg?»  

Struktur: Lag en god struktur for hvordan du skal lede dine medarbeidere.

Arbeidet bør ha forutsigbarhet, og vi må tenke langsiktig. Se over prosesser og tilpass teamet til en «ny normal».  

Sett opp en struktur for:  

  • Team-møter
  • 1:1-møter
  • Ansettelser, introduksjon av nyansatte, opplæring

 

 

Ha alltid kameraet på i Teams-møter.

Dette er et helt konkret tips for Teams-møter: Ha en policy om å alltid ha kamera på. Slik blir det enklere å se hvordan medarbeiderne har det. Om man sitter med kameraet avskrudd er det mye kommunikasjon i mimikk og kroppsspråk som går tapt. Det er viktig å møtes menneske til menneske så mye det går gjennom skjermen, og det gjør vi best med å se andres ansikter.    

Husk også på hvordan du bruker stemmen din. På digitale møter krever det mer engasjement for å nå gjennom når man ikke sitter i samme rom. 

Tilrettelegg for sosiale arenaer på Teams.  

Hva med å kalle inn medarbeiderne til en digital kaffekopp på Teams? De som ønsker å møtes «uformelt» og ta en prat på Teams kan komme, de som ikke har tid eller behov lar være. 

Et annet lavterskelarrangement er å kalle inn til kaffekopp-prat i 15 min før et møte starter. Da kan de som ønsker det komme tidlig til Teams-møtet og skravle over en kaffe før møtet begynner.  

Det er også viktig å feire seiere – både små og store. 

Dette kan man også gjøre på Teams! Kall inn til en liten feiring på Teams: Alle tar med seg en kaffekopp og noe godt å spise, og feire det dere har oppnådd sammen.  

Flere bruker Hjemlevering av frokost eller en pizza og så spiser dere sammen via videokonferanse. 

Det viktige er at du som leder fyller rollen din bevisst, og tenker igjennom hva er viktig nå. Og ikke glem å sørge for at du selv har god balanse og energi til å lede nå da hverdagen kan oppleves krevende for deg og de rundt deg. 

 

Vigdis anbefaler at du samler alle rådene overfor inn i en ramme som påminner deg hvordan du bør utøve god avstandssledelse i hverdagen, hun kaller rammen for BITS.  Som avstandsleder bør du ha fokus på å være : Bevisst, Inspirerende, Tydelig og Strukturert. Løpende inspirasjon og påminnelser får du ved å følge Vigdis Austrheim på Linkedin. Du finner også mer informasjon på nettsiden til Vigdis.

HR glada kollegor

Trenger du litt hjelp med å få på plass gode rutiner for personalarbeid?

Personalarbeid er ingen enkel jobb å hanskes med og krever mye kompetanse. I små- og mellomstore bedrifter har man ofte ikke en egen personalavdeling til å ta seg av slike oppgaver. Det er mange regler og retningslinjer du som arbeidsgiver må følge, og de er stadig i endring.

I Accountor hjelper vi bedrifter med HR- og personalarbeid på flere måter: Enten du vil ha en fast samarbeidsavtale med en konsulent som tar ansvar for personalarbeidet, eller om du vil ha opplæring i personalarbeid for å få rutiner på plass – vi gir deg en løsning tilpasset din bedrift.    

Share