Hopp til hovedinnhold
Blogg
Brudd på arbeidsmiljøloven overtidsarbeid

Brudd på reglene om overtidsarbeid ga fengselsstraff til daglig leder

Ny dom i høyesterett

I arbeidsmiljøloven er det klare rammer for bruk av overtid, og det er også regler for pålagt hviletid for de ansatte. Denne måneden ble daglig leder i et selskap dømt til fengsel i 120 dager for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven.

Fengselsstraff av allmennpreventive hensyn

Slike brudd på arbeidsmiljøloven har ikke ført til fengselsstraff tidligere, men av allmennpreventive hensyn ble det gjort i denne saken. Retten mente at bruddene på loven var omfattende, forsettlige og systematiske.

Daglig leder og styreleder er ansvarlig for organiseringen

Personen som ble holdt ansvarlig og fikk fengselsdommen er daglig leder og styreleder i selskapet. Domstolen la til grunn at daglig leder burde organisert virksomheten slik at bestemmelsene om overtid og arbeidsfri kunne overholdes.

Selv om Arbeidstilsynet tidlig i virksomhetens drift hadde avdekket ulovlig bruk av overtidsarbeid hadde selskapet fortsatt med lovbruddene. Dette var en skjerpende omstendighet for dommen.

Her er noen av bruddene som ble begått på arbeidstidsbestemmelsene

I en periode på nesten fire måneder hadde minst 39 ansatte i 195 tilfeller hatt mindre enn 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer. Det var også 23 ansatte ved til sammen 37 tilfeller som hadde mindre enn 35 timer arbeidsfri i løpet av syv dager.

Les dommen i sin helhet her

Påtvunget arbeid utover lovens rammer for overtidsarbeid

De ansatte i selskapet ble over lengre perioder påtvunget overtidsarbeid langt over de rammene som er bestemt i loven.

I arbeidsmiljøloven står det at overtidsarbeid ikke kan gå utover disse rammene:

  • Overstige ti timer i løpet av sju dager
  • 25 timer i fire sammenhengende uker
  • 200 timer i løpet av 52 uker

Samlet arbeidstid for en ansatt må ikke overstige 13 timer i løpet av 24 timer, eller 48 timer i løpet av sju dager. Denne grensen på 48 timer i løpet av syv dager kan gjennomsnittsberegnes på en periode over åtte uker.

Les mer om reglene for overtidsarbeid her: Reglene for overtidsarbeid og overtidsbetalt – dette bør du vite

Brudd på reglene om hviletid

Arbeidsmiljøloven stiller også krav til hviletid, og også her hadde det blitt begått brudd på reglene. Etter arbeidsmiljøloven har ansatte krav på daglig og ukentlig arbeidsfri:

  • Minst 11 timer sammenhengende arbeidsfri i løpet av 24 timer
  • Den arbeidsfrie perioden skal plasseres mellom to hovedarbeidsperioder
  • Arbeidstaker skal ha en sammenhengende arbeidsfri periode på 35 timer i løpet av syv dager
  • Arbeidsgiver og arbeidstaker kan avtale unntak, men bare dersom arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller annet passende vern
  • Det kan ikke avtales kortere arbeidsfri enn 8 timer i løpet av 24 timer, eller 28 timer i løpet av syv dager

Les hele arbeidsmiljøloven her

timeregistrering

Få på plass et godt system for timeregistrering

Det er ikke enkelt å holde oversikt over ansatte med timelønn, fastlønn, overtid, fleksitid, avspasering, ferie, fravær, sykdom, egenmeldinger og permisjoner. Som arbeidsgiver har du ansvar for å sette deg inn i reglene, og følge opp med rapportering inn til myndighetene. 

Synes du det er vanskelig å holde seg oppdatert på reglene som stadig er i endring? Ekspertene i Accountor kan hjelpe deg med dette, og bistår med kunnskap om hvilke krav og rettigheter arbeidsgiver og ansatte har. Vi har systemene som kreves for at din bedrift kan holde oversikt på en enkel og ryddig måte. 

Share