Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hva er reglene for halv skatt i desember?

Er det halv skatt i desember? Her er reglene som gjelder

Det dukker alltid opp spørsmål om halv skatt i desember når julen nærmer seg. Noen får halv skatt av novemberlønnen, andre av desemberlønnen. Men hva er reglene for halvt skattetrekk i desember? Det får du svar på i denne artikkelen.

  

Halvt skattetrekk – ikke halv skatt i desember

Mange arbeidstakere er ikke klar over at den delen av skattetrekket man ikke betaler i desember, allerede er betalt gjennom året. Det er skattekortet som avgjør hvordan skatten fordeles gjennom året, og de fleste skattekort er satt opp slik at man har skattetrekk for ti og en halv måned, altså ikke skattetrekk i feriemåneden, og halvert skattetrekk i desember.  

Denne ordningen har eksistert siden 50-tallet, og tanken bak er at folk flest skulle ha økonomi til å kunne handle julegaver.

Les mer: Julegaver til de ansatte – slik holder du det skattefritt 

Må man ha halvt skattetrekk i desember?

Det er lov å gjennomføre halvt skattetrekk i november i stedet for desember. Dette ble bestemt fra og med inntektsåret 2016. Har man ansatte med månedslønn er lønnen trekkfri de siste to ukene i november eller de to første ukene i desember. De fleste arbeidstakere får utbetalt lønnen én gang i måneden, så i praksis får man utbetalt lønnen med halvt skattetrekk for hele måneden.

Man bør imidlertid være obs om man har arbeidstakere som starter eller slutter i jobben ved månedsskiftet november/desember. Arbeidstakeren kan risikere å få skattesmell dersom den tidligere arbeidsgiveren trekker halv skatt i november, og den nye arbeidsgiveren trekker halv skatt i desember.

Det er også lov for arbeidstaker å velge bort skattefritaket i desember. Det kan være aktuelt om man har betalt inn for lite skatt tidligere i året, og risikerer restskatt.

Som arbeidsgiver plikter man å hente inn opplysninger om eventuelle endringer i skattekortet før månedlig rapportering sendes til skattemyndighetene.

Vil du ha hjelp med lønnsfunksjonen i bedriften? Les mer om hvordan du sørger for at lønnsarbeidet går korrekt for seg

Hvordan gjennomføre halv skattetrekk?

Praktisk gjennomføring er at ansatte med månedslønn og pensjon får beregnet halv skatt på sin lønnsutbetaling i november eller desember.

I tillegg, i følge Regnskap Norge, gjelder det:

  • For ansatte med 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk
  • Ved betaling per time, dag eller uke gjelder et trekkfritak for opptjeningsperioden de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember.
Men hva kan inngå i fritaket for forskuddstrekk? Jo, det gjelder da: 
  • Ordinær lønn
  • Tillegg som normalt utbetales sammen med ordinær lønn, selv om ytelsene er helt eller delvis opptjent i et annet tidsrom: f.eks. utbetaling av overtidstillegg, akkordoverskudd og provisjon
  • Naturalytelser som f.eks. EKOM, forsikringer, fri bil

Andre ytelser som er opptjent over lengre perioder, som bonus og utbetaling av oppsamlede overtidstimer/plusstimer, skal det trekkes full skatt av.

Hva med utenlandske arbeidstakere?

Arbeidstakere som er skattepliktige til Norge deler av inntektsåret, vil normalt ikke ha trekkfrie perioder. Årsaken er at riktig skattetrekk for året, sett under ett, forutsetter høyere skattetrekk i de øvrige 10,5 månedene av året. Dersom dette ikke følges, kan man risikere at skattetrekk for det aktuelle inntektsåret blir for lavt.  

Share