Hopp til hovedinnhold
Blogg
Hjelpe barna inn på boligmarkedet

Hjelpe barna inn på boligmarkedet? Her er de forskjellige mulighetene

Mange foreldre ønsker å hjelpe barna inn på boligmarkedet, enten ved å stille som kausjonist, stille med pant i egen bolig, eller gjennom å gi forskudd på arv. Synes du det er vanskelig å holde oversikten over hva de ulike løsningene egentlig innebærer? Vi ser nærmere på de ulike mulighetene her. 

 

Stille som kausjonist  

Å stille kausjon overfor banken for boliglån innebærer i praksis å love banken å overta låneforpliktelsen dersom barnet ikke klarer å betjene lånet.

Å være kausjonist innebærer å stille sikkerhet for oppfyllelse av boliglånet i form av et personlig ansvar, altså kausjon, eller med pantesikkerhet. Pantesikkerhet i denne sammenheng kalles også realkausjon eller tredjemannspant.  

Dersom man vurderer å hjelpe barna inn på boligmarkedet ved å stille som kausjonist for boliglån for barn bør vurdere om egen økonomi kan håndtere låneforpliktelsen. Nettopp derfor anses kausjon å være noe mer risikofylt enn andre løsninger. Man bør på forhånd sette seg inn i avtalen med banken, finansavtalelovens bestemmelser om kausjon og særlig konsekvensene dersom lånet misligholdes. 

Pant i foreldrenes bolig

Å stille med pant i foreldrene bolig for å hjelpe barna inn på boligmarkedet er en løsning, og et alternativ dersom man ikke har frie penger tilgjengelig. Pantesikkerhet innebærer at man ikke behøver å bidra med pengebeløp for å hjelpe barna, og pantesikkerhet er også en god sikkerhet for banken for lånebeløpet.

Man kan velge å stille sikkerhet for hele eller deler av lånebeløpet. Mange anbefaler at man kun bør stille sikkerhet for deler av lånet.  

Foreldre kan gå inn som medeier i leiligheten  

En løsning er at barn og foreldre eier halvparten av leiligheten hver. I et slikt tilfelle vil barnet finansiere halvparten av boligkjøpet med lån og egenkapital, og foreldrene den andre halvdelen. Etter hvert kan foreldrenes andel av leiligheten bli kjøpt ut, enten når barnet selv får bedre økonomi, eller når en potensiell samboer kommer på banen og kan kjøpe seg inn.

Her er det viktig å være bevisst på at foreldrenes andel i boligen som oftest vil være skattepliktig fordi foreldrene sjeldent benytter boligen som egen bolig i løpet av eiertiden. I 2019 er skattesatsen for slike gevinster på 22%.  

Trenger du hjelp med å få overskudd over skattereglene som gjelder for bedriften din? Ta kontakt med oss i Accountor for en uforpliktende prat. Vi har erfaring med å hjelpe både store og små bedrifter over hele landet.

Gave og forskudd på arv  

Dette er en løsning hvor foreldre eller andre familiemedlemmer bidrar med egenkapital.

Arveavgiften er borte, men man må likevel huske å opplyse om beløp som er større enn 100.000 kroner i skattemeldingen. Dette er av opplysningshensyn.  

Lån til barna for kjøp av bolig  

Foreldre kan inngå avtale med barna om privat lån, men da er det viktig å sørge for å ha en skriftlig lånekontrakt. Her må det som minimum fremgå om det skal være renter på lånet og hva/hvordan renten på lånet fastsettes samt nedbetalingstid. I tillegg kan man legge inn klausul i avtalen om at lånet skal nedbetales i sin helhet når leiligheten selges, men man bør også ha et tidsperspektiv for dette. Eksempelvis kan man avtale at salget må skje om senest fem til ti år.   

Dersom man hjelper barna inn på boligmarkedet ved å yte lån, må barnet i skattemeldingen føre opp gjelden til foreldrene, og foreldrene må føre opp fordringen/pengekravet på barnet i sin skattemelding. Å unnlate å opplyse om dette i skattemeldingen er å regne som skatteunndragelse.  

Foreldre kjøper leiligheten og leier ut billig til barna  

Dersom man har flere barn som skal studere etter tur, kan det være gunstig at foreldre kjøper en leilighet hvor barna kan leie billig fra foreldrene gjennom nærståenderegelen.

Dersom barna bor gratis i leiligheten vil barna bli fordelsbeskattet. En slik fordelsbeskatning kan unngås ved at barna dekker de faste bokostnadene selv. Barna bor dermed billig, mens foreldrene kun betaler eventuell formuesskatt og lånekostnader. I slike tilfeller er det viktig å avklare forventningene på forhånd, slik som nivået på leiebetalingen, om leiligheten skal overdras til barnet, når overdragelse eventuelt skal skje, og på hvilke betingelser.

Les mer om å hjelpe barna inn på boligmarkedet og utleie i disse sakene: Slik leier du ut leilighet skattefritt til barnaSkattereglene for utleie av hytta

 

 

Kilder: Hjort

Share