Hopp til hovedinnhold
Blogg
Accountor gir deg seneste nytt om økonomi

Permittering, ferie og dagpenger på røde dager

Er du permittert? Normalt gir ikke påskedagene eller bevegelige helligdager dagpenger, men det er besluttet et unntak i koronasituasjonen.

 

Dagpenger løper også gjennom høytiden

Nav gir dagpenger for fem virkedager per uke, også om dette er helligdager.

Permitterte arbeidstakere sender inn meldekort til NAV med informasjon om sin situasjon, og så beregner NAV utbetalingen. Pengene kommer på konto få dager etter at man har sendt inn meldekortet. 

Ferie og permittering

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt selv om man er permittert, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan selvsagt bli enige om å flytte ferien etter de reglene som ferieloven setter.

Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permittering både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.
I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien.

Ikke dagpenger på feriedager

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reell arbeidssøker når du mottar dagpenger.
Det må også gis beskjed til NAV om ferie, dette gjøres ved at det krysses av for dagene du har tatt ferie. Dette gjøres på meldekortet under spørsmål 4.

I tillegg må du kontakte NAV før ferien starter og gi beskjed om hvilken periode ferien avvikles. Etter avviklet ferie må du straks sørge for å registrere deg som arbeidssøker igjen på Ditt NAV, eller du kan kontakte NAV på telefon. Hvis vedtaket ditt er stanset, må du søke om gjenopptak av dagpenger.

  • Når ferie avvikles blir det utbetalt feriepenger i stedet for dagpenger. 
  • Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

Feriepenger opptjent i 2020 kan ikke utbetales nå dersom den ansatte ikke skal ha ferie. Les mer om det her

Informasjon om feriepenger og permittering (for arbeidsgivere)

(kilde: Virke)
Hvis dere har ansatte som er permittert anbefaler vi å vente med feriepengeutbetalingen til ferien skal tas. Feriepenger skal dekke lønnsbortfallet under ferieavviklingen. Gis feriepengeutbetaling fra arbeidsgiver samtidig som ansatte mottar trygdeytelser, vil dette medføre «dobbel» betaling for deres ansatte denne måneden. Dere får ikke trukket permitterte ansatte i lønn for ferieperioden ved feriepengeutbetalingen, noe som igjen vil kunne medføre at ferien blir ulønnet hvis den ansatte ikke sparer feriepengene. Dette vil således være i strid med ferielovens hovedregel om at feriepenger utbetales når ferie tas for å sikre den ansatte betalt ferie.

For ansatte som ikke er permittert vil feriepengene kunne utbetales i mai eller juni som normalt, uavhengig av når ferien tas.

Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere

Derfor er det fornuftig å avtale at ansatte skal avvikle årets ferie som vanlig. Blir dere ikke enige kan ferie pålegges av arbeidsgiver. Husk at den ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Ansatte over 60 år velger selv når de skal ta sin ekstra ferieuke. Når ferie avvikles gis det beskjed om dette til NAV, og feriepenger utbetales istedenfor dagpenger. Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

Les midlertidig forskrift om lønnskompensasjon til permitterte for å avhjelpe konsekvenser av Covid-19 på Lovdata (ekstern lenke)

Share