Hopp til hovedinnhold
Arbeidstid i julen regler
Blogg

Overtid og fri for arbeidere i butikk: Her er reglene for arbeidstid før jul

Hvordan er reglene for arbeidstid før jul? Nå er det mange som planlegger arbeidstidene til de ansatte før jul, og da er det viktig at du som arbeidsgiver er klar over arbeidsmiljølovens regler.

Utvidet åpningstid i butikker før jul er noe av det som påvirker arbeidstiden før jul. Arbeidsmiljølovens regler om overtid og fri fra arbeidet må fortsatt følges. Her er reglene arbeidsgiver må forholde seg til om arbeidstid før jul.

Reglene for utvidet åpningstid i butikker før jul

Loven legger noen begrensinger på åpningstider for butikkene i forkant av julen. Søndagene før jul kan butikkene holde åpent de tre siste søndagene før julaften mellom klokken 14 og 20, noe som i år vil være 5., 12. og 19. desember.

Ellers er det ingen lovreguleringer knyttet til åpningstid på hverdagene, noe som innebærer at mange butikker velge å utvide åpningstider på hverdagene før jul. Det er heller ingen lovreguleringer knyttet til åpningstid på lørdager, noe som betyr at butikkene kan velge å ha åpent lengre på lørdager enn de pleier i forkant av julen.

Les mer om arbeidstid før jul: Har arbeidstaker rett til fri på inneklemte dager i julen?

Reglene for åpningstider i romjulen

På julaften kan butikkene holde åpent frem til klokken 16.00. Søndager og helligdager ellers skal butikkene holde stengt, med unntak av de tre siste søndagene før jul som nevnt i forrige avsnitt.

Søndagsarbeid søndagene før jul

Utsalgssteder kan som nevnt velge å holde åpent de tre siste søndagene før jul mellom klokken 14.00 og 20.00 fra og med søndag 5. desember. 

Hovedorganisasjonen Virke skriver at dersom virksomheten ikke har søndagsarbeid i arbeidsplanene, må arbeidsplanen endres i tråd med regelverket. For noen arbeidstakere vil dette kunne innebære overtidsarbeid eller merarbeid, og det kan i den forbindelse være lurt å dekke behovet også med ekstrahjelp. Som arbeidsgiver må du huske på at arbeidstakere som utfører arbeid på søndag, må få en annen ukedag fri fra arbeidet i stedet. 

Sørg for at personalarbeidet og lønn foregår i henhold til lover og regler – så får du også de mest fornøyde medarbeiderne. Accountor har løsninger tilpasset store og små bedrifter. Les mer om hvilke lønns- og personaltjenester vi kan tilby din bedrift her

Arbeidstid før jul: Adgang til å pålegge arbeidstakere overtid

Ansatte kan pålegges overtidsarbeid i forbindelse med julehandelen, noe som i følge arbeidstilsynet regnes som å være de fire siste ukene før julaften. 

Etter arbeidsmiljøloven er arbeid utover 9 timer per dag og utover 40 timer per uke overtidsarbeid. Dersom virksomheten er underlagt tariffavtale, har den ansatte rett til overtidstillegg for arbeid utover 37,5 timer for den enkelte uken.

Arbeidsgiver og arbeidstaker må overholde lovens regel om at overtidsarbeid ikke må overstige 25 timer i løpet av en periode på fire sammenhengende uker.

Trenger dere hjelp med HR-arbeidet eller lønnstjenesten i bedriften din? Les mer om hvordan vi kan hjelpe dere:

 

Share