Hopp til hovedinnhold
Blogg
Sommervikarer i bedriften

Reglene om bruk av sommervikarer og ansatte under 18 år

Har dere sommervikarer eller ansatte under 18 år i virksomheten din?

Sommer innebærer ferietid for mange – og ekstra arbeidstid for andre. I noen virksomheter ansettes det sommervikarer, og i andre bedrifter er det deltidsansatte under 18 år som jobber mer enn de gjør ellers i året.

Her er de mest sentrale reglene om bruk av sommervikarer og ansatte under 18 år:

Alle ansatte må ha en skriftlig arbeidsavtale - også sommervikarer

Reglene om bruk av sommervikarer sier også at det må inngås en skriftlig arbeidsavtale, uansett varighet av arbeidsforholdet. Denne må signeres av begge parter før arbeidsforholdet begynner. Det kan også være lurt å sjekke med andre arbeidsgivere med unge arbeidstakere i bransjen for å høre hva de tjener for riktig lønnsgrunnlag. 

Dersom arbeidet skal vare i under én måned må arbeidsavtalen på plass umiddelbart. Varer arbeidsforholdet lenger enn en måned skal den på plass så snart som mulig, senest en måned etter arbeidet har startet. 

Om medarbeideren er midlertidig ansatt skal det fremgå av arbeidsavtalen at de er midlertidig ansatt etter arbeidsmiljøloven § 14-9 (2) bokstav a. 

Gjør en risikovurdering av arbeidet om du har ansatte under 18 år 

Ansettelsen må følge rammene for arbeidsmiljøloven, som også inneholder egne bestemmelser for arbeidstakere under 18 år. Den sentrale hovedregelen er at personer under 18 år ikke må utføre arbeid som kan skade deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Som arbeidsgiver må man derfor foreta en risikovurdering før en arbeidstaker under 18 år ansettes.  

Trenger du hjelp med rekruttering eller innleie av arbeidskraft til din bedrift? Les mer om hvordan vi kan hjelpe deg med dette

Ansatte mellom 13 og 15 år må ha foreldres samtykke

Barn under 13 år kan ikke ansettes. For arbeidstakere mellom 13 og 15 år må det innhentes skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte.   

Arbeidstid og pauser for ansatte under 18 år

Det er egne regler som gjelder for arbeidstid når den ansatte er under 18 år. De har en maksimal grense på hvor mange timer de får jobbe, og om arbeidstakeren har flere arbeidsgivere må arbeidstiden beregnes samlet.

Som arbeidsgiver må du derfor skaffe kunnskap om arbeidstiden hos den ansattes øvrige arbeidsgivere, slik at total arbeidstid ikke overstiger den øvre grensen.

Dette er grensene for arbeidstid for ansatte under 15 år:  

 • To timer i døgnet de dagene med undervisning og 12 timer i uken i de ukene med undervisning 
 • Syv timer i døgnet med undervisningsfri og 35 timer i uken i de undervisningsfrie ukene 
 • Overtidsarbeid er ikke tillatt  
 • Ansatte under 15 år kan ikke arbeide mellom klokken 20.00 og 06.00 
 • Ansatte under 15 år skal ha minst 14 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn  
 • Søndagsarbeid skal unngås.  

Grensene for arbeidstid for ansatte mellom 15 og 18 år:  

 • Dersom den ansatte mellom 15 og 18 år ikke er skolepliktig, skal arbeidstiden ikke overstige åtte timer i døgnet og 40 timer i uken, og de skal ha minst 12 timer sammenhengende arbeidsfri per døgn  
 • Overtidsarbeid er ikke tillatt  
 • Dersom ansatte mellom 15 og 18 år ikke er skolepliktig, skal de som hovedregel ikke arbeide mellom klokken 21.00 og 06.00. I nødssituasjoner er det tillatt å arbeide til klokken 23.00 
 • Søndagsarbeid skal unngås.
 • I løpet av en uke skal unge arbeidstakere ha en arbeidsfri periode på minst 48 timer, helst lagt til en søndag.  

Pause i arbeidstiden

Arbeidstakere under 18 år skal ha minst en halv times pause dersom arbeidstiden overstiger fire og en halv time. Pausen skal om mulig gis sammenhengende.  

Ferieregler for ansatte under 18 år

Arbeidstakere under 18 år som går på skole skal ha minst fire uker ferie i året, hvor minst to av disse skal legges til sommerferien.  

Opplæring skal foregå i arbeidstiden

God opplæring er en forutsetning for å kunne gjøre en god jobb, og for å unngå å skade seg selv eller andre. Opplæringen skal foregå i arbeidstiden, og først og fremst innenfor eventuell prøvetid i arbeidsforhold.  

Unge arbeidstakere har ofte spesielle behov knyttet til opplæring, fordi de ofte mangler tidligere arbeidserfaring. Det er derfor viktig å huske at de kan ha manglende eller dårligere forutsetninger til å ta veloverveide valg i en arbeidssituasjon. Du bør være tydelig på hva som forventes av den unge arbeidstakeren, og sørge for at forholdene ligger til rette slik at de kan gjøre en best mulig jobb.  

Opphør av arbeidsforhold

Reglene om bruk av sommervikarer sier at vikariatet opphører uten oppsigelse ved avtalt sluttdato. Dersom vikariatet har vart i mer enn et år, skal arbeidstaker varsles minst én måned før opphørsdatoen.  

Dersom det er nødvendig å avslutte arbeidsforholdet før avtalt sluttdato, gjelder reglene for saklighet og skriftlighet, også overfor unge arbeidstakere. Arbeidsgiver har i slike tilfeller en særlig aktsomhetsplikt og et ansvar om å opptre korrekt i slike tilfeller, fordi unge arbeidstakere ofte har liten kjennskap til fremgangsmåten.  

Sommervikaren har rett til sluttattest ved opphør av arbeidsforholdet

Når arbeidsforholdet er over er sluttattesten et viktig dokument for arbeidstaker å ta med seg videre. Men hva må arbeidsgiver skrive, og hva kan arbeidsgiver ikke skrive i en slik sluttattest? Les om hva sluttattester må inneholde her  

Hvis du lurer på noe mer rundt reglene om bruk av sommervikarer er det bare å ta kontakt med oss i Accountor. Vi har lang erfaring med å bistå kunder i spørsmål rundt lønn og personal.

 

Vil du lese mer om dette temaet? Sjekk ut denne artikkelen: Dette må du huske på ved oppstart av nye medarbeidere

Kilde: Arbeidstilsynet

Share