Hopp til hovedinnhold
Blogg
Sende ut inkassovarsel

Skal du sende ut inkassovarsel? Dette er reglene du må følge

De fleste bedrifter opplever at kunder ikke alltid gjør opp for seg innen betalingsfristen. Tap på fordringer ønsker man å unngå, men det gjelder å følge lovene som gjelder for inndriving av fordringer. Visste du at man ikke er pålagt å sende ut purring før man sender inkassovarsel? Lær deg alt om reglene for inkassovarsling her.

 

Hva er de viktigste punktene?
 • Inkassovarselet skal være skriftlig. Kravet til skriftlighet er oppfylt både ved bruk av papir og ved bruk av elektronisk kommunikasjon, så lenge varselet er sendt på betryggende måte.
 • Betalingsfristen i fakturaen må være utløpt.
 • Inkassovarselet må ha minst 14 dagers betalingsfrist.
 • Størrelsen på kravet og hva kravet gjelder (f.eks. fakturanummer) skal fremgå av inkassovarselet.
 • Det må komme tydelig frem at det er et inkassovarsel, f.eks. ved bruk av «inkassovarsel» eller «varsel om inkasso» som overskrift. Vær oppmerksom på at bruk av andre uttrykk eller formuleringer kan gjøre det mindre tydelig at det er tale om et inkassovarsel og derfor bør unngås.
 • Det må komme tydelig frem at kravet oversendes inkasso eller overføres til et inkassoforetak for videre inndrivelse dersom beløpet ikke betales innen utløpet av betalingsfristen.

Må man sende ut purring?

Når en regning har forfalt hos en kunde er det faktisk opp til deg selv om du ønsker å sende ut en purring på regningen, eller om du vil sende ut inkassovarsel uten å sende purring først.

Hvis du sender ut en purring med purregebyr må du vente minst 14 dager etter forfallsdato med å sende purringen. Denne fristen gjelder også for å sende ut inkassovarsel med gebyr. Om du ikke har purregebyr kan du sende purringen med det samme fakturaen forfaller.

Maksbeløp for purregebyr

Purregebyret kan maksimalt være på en tiendedel av den gjeldende inkassosatsen. 

Purregebyr for 2024:

 • Inkassosatsen: kr 700,-
 • Purring: 35 kroner
 • Inkassovarsel: 35 kroner
 • Betalingsoppfordring (egeninkasso): 105 kroner

 

Øvrige gebyrer:

 • Rettsgebyr: Kr 1 277,-
 • Forsinkelsesrentesats fra 01.01.24 er 12,5 %
 • Standardkompensasjon for inndrivelseskostnader fra 01.01.24 er kr 470,-

 

Regningen kan gå til inkasso uten purring – men det må varsles først

Du velger selv når du vil at saken skal gå til inkasso, men inkassovarsel kan tidligst sendes ut 14 dager etter betalingsfristen har passert, dersom du har med gebyr.

Dersom du ikke har gebyr kan du sende varsel om inkasso så snart forfallet for fakturaen har passert.

Om du samarbeider med et inkassoselskap kan du overføre saken til dem for inndrivelse når kravet med en gang kravet ikke gjøres opp. Mange velger å ha en avtale med et inkassoselskap som gjør at alle forfalte fordringer overføres automatisk til inkassoselskapet.

Har du utfordringer med tap på kundefordringer? Vi kan hjelpe deg med å få bedre rutiner for purringer, inkasso og renteberegning. Accountor Credit er en profesjonell aktør med lang erfaring innen innfordring. Les mer om hva vi kan tilby deg her

Kravene til innkassovarselet

Før du sender en ubetalt faktura til inkasso er du nødt til å sende et inkassovarsel. Et inkassovarsel må sendes skriftlig. Aller helst bør de sendes på papir, men man kan sende varselet på e-post dersom det er sendt på en trygg måte.  

Inkassovarselet må tydelig merkes med «varsel om inkasso» eller «inkassovarsel». I tillegg må det komme klart frem hva som skjer i prosessen videre hvis regningen ikke blir betalt. 

Du må gi en betalingsfrist på minimum 14 dager.

Ser du etter en profesjonell partner for inndriving av fordringer? Det kan være vanskelig å drive salg og ha et godt forhold til kundene sine, om man samtidig må kreve inn forfalte fordringer. Hvis du inngår en avtale med et inkassoselskap sikrer du at firmaet ditt opptrer profesjonelt. Accountor Credit har lang erfaring og fornøyde kunder, les mer om innfordringstjenestene vi kan tilby deg her.

Hvorfor velge oss?

Når du velger Accountor som din regnskaps- og lønnspartner, får du ikke bare profesjonell rådgivning og tjenester av høy kvalitet, men også Accountor Credit som en ekstra verdi. Ta kontroll over din kreditthåndtering og opplev en enklere og mer effektiv økonomisk hverdag med Accountor Credit. Her er tre gode grunner til å velge oss:

 • Vår innfording er kostnadsfri for deg
 • Det går automatisk når dine kunder ikke betaler innen fristen
 • Du får personlig service

Vi tilbyr tilpassende løsninger for purring og/eller inkasso ved bruk av effektive innfordringsløsninger.  Dette gjør at du kan være trygg på at dine utestående verdier blir håndtert på en profesjonell måte.  

La oss hjelpe deg! 

 

 
 

Kilde: Altinn

Share