Hopp til hovedinnhold
Blogg
Søk om skatefunn

Husk å søke om SkatteFUNN innen 1. september

Driver din bedrift med produktutvikling eller forskning? Da kan du få midler fra Forskningsrådet.

Om din bedrift planlegger å utvikle nye produkter, eller forbedre tjenester dere allerede har kan du få 19 % av prosjektkostnadene trukket fra som skattefradrag. Denne fradragsordningen heter SkatteFUNN, og temaet for prosjektet står du helt fritt til å velge, så lenge det dreier seg om utvikling eller forskning.

Hva er SkatteFUNN?

SkatteFUNN er en ordning fra Forskningsrådet som bidrar til finansiering når noen skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess, når du har et målrettet og avgrenset prosjekt og når bedriften din har nytte av resultatet.

Hvor mye fradrag er det snakk om?

Bedrifter kan få inntil 19 % av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Maksimalt fradrag er 25 millioner kroner.

Tidligere var det ulik prosentsats for mindre og større bedrifter, men fra og med 2020 er det lik sats på 19 % for alle.  

Vil du ha hjelp med å søke om SkatteFunn? Ta kontakt med oss i Accountor

Hvem kvalifiserer til å søke SkatteFUNN?

Ordningen gjelder for alle næringer og selskapsformer, og det er ingen begrensninger på antall ansatte eller omsetning. Det er heller ingen føringer for hva prosjektet gjelder, så lenge prosjektet er målrettet og avgrenset, samt at det handler om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for egen virksomhet.

Bedriften som søker må være skattepliktig til Norge. Det er ikke krav om at bedriften faktisk betaler skatt, siden bedrifter som ikke er i skatteposisjon får støtten utbetalt fra Skatteetaten gjennom skatteoppgjøret.

Vilkårene for å få støtte til et prosjekt er at prosjektet må

  • Være målrettet og avgrenset
  • Ha som mål å fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter
  • Handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • Være til nytte for bedriften

Dette er noen av prosjektene man ikke kan få støtte til gjennom Skattefunn:

  • Rutinemessige forbedringer
  • Modifisering av varer og tjenester uten at det utvikler ny kunnskap eller erfaring
  • Kvalitetskontrollering og validering av løpende produksjon og levering av varer og tjenester
  • Kunde- eller markedsundersøkelser
  • Kompetansetiltak og opplæring i organisasjonen

Frist 1. september!

Forskningsrådet må godkjenne prosjektet for at støtten skal innvilges. Det er mulig å sende søknad året rundt, men de som søker innen 1. september er garantert å få søknaden ferdig behandlet innen utgangen av 2020.

Dersom søknaden sendes etter 1. september, og ikke er ferdig behandlet innen nyttår, vil ikke prosjektet være godkjent for det året søknaden ble sendt inn, men for påfølgende år.

Dette må du fokusere på i søknaden

Det viktigste i søknaden er å forklare godt hvilken ny innsikt, kunnskap eller ferdighet bedriften din ønsker å oppnå med prosjektet dere søker støtte til. Få tydelig frem hvilke kunnskapshull som skal tettes, og hvordan den nye kunnskapen vil være nyttig for bedriften din. 

Vil du søke om SkatteFUNN? Det kan være lurt å få hjelp av regnskapføreren til søknaden. Ta kontakt med oss i Accountor for å høre hvordan vi kan bistå deg. Søknadssiden til SkatteFUNN finner du her

 

Vil du lese mer om skattefradrag? Sjekk ut disse artiklene: Slik håndteres drikkepenger og tips skattemessigLei ut leilighet skattefritt til barna

Kilder:  RSM

Share