Hopp til hovedinnhold

Bærekraft

Vil du at selskapet ditt skal bli mer bærekraftig? Enten du tar dine første steg på bærekraftsstien eller ønsker mer håndfast rådgivning får du hjelp av oss i Accountor. Med et sterkt fokus på bærekraft og samfunnsansvar er vi din ideelle samarbeidspartner for bærekraftig suksess på lang sikt.

Bærekraftig drift er avgjørende for at din virksomhet skal tiltrekke de riktige menneskene , nye kunder og nye spennende prosjekter. Det er rett og slett god business! Men de fleste vet ikke hvor de skal begynne når det kommer til hvilke bærekraftsstrategier som er gunstig for bedriften eller hvordan de skal synliggjøre arbeidet som blir gjort på en etisk riktig måte. Det er mange veivalg dere står ovenfor, og uansett hvor dere ligger an i løypa står vi i Accountor klare til å ta dere imot. Samarbeider du med oss kan din bedrift dra nytte av vår ekspertise og erfaring innen bærekraftig forretningspraksis og resultere i at dere skaper en mer bærekraftig og ansvarlig virksomhet. 

I bunn og grunn, er vårt mål å støtte deg i å oppnå langsiktig suksess med hensyn til miljø og samfunnsansvar. 

Er det egentlig noen forskjell på "bærekraftig" og "miljøvennlig"

Ja, men det er også noen fellesnevnere. Å være miljøvennlig er å skåne miljø i høyest mulig grad, det kan du på en måte si at bærekraft er også handler om det samme, men begrepet rommer mye mer. Skal man skape en bærekraftig utvikling må man i felleskap jobbe med tre områder: sosiale forhold, økonomi, klima og miljø (eller de tre dimensjonene som de også kalles) - sammenhengen mellom disse avgjør om det er bærekraftig. 

Les hva Accountor gjør for å bidra til dimensjonene

En utstrakt hånd som holder i en liten stilk med jord i enden. Fin grønn stilk med masse blader
Kvinne som ser på enn mann som sitter motsatt mot henne. Sitter i åpent landskap med planter.

Finn dine KPIer

Vi i Accountor hjelper deg å lykkes med bærekraftsarbeidet gjennom regelmessig oppfølging. Vi kan hjelpe deg og din bedrift med å utvikle intern rapportering knyttet til utvalgte KPIer vi bestemmer ilag - enten det gjelder for egne rapporter eller som deler av et arbeid dere allerede gjør. Hva som passer er helt opp til deg. Vi er stolte medlemmer av Etisk Handel og bærekraftsarbeidet vi gjør internt og sammen med våre kunder er dermed kvalitetsstemplet. 

For å komme frem til disse KPIene bør du gjennomføre en aktsomhetsvurdering. Aktsomhetsvurderingene beregnes som gullstandarden for samfunnsansvar på internasjonalt nivå. Ved forespørsel fra allmennheten skal din bedrift gi informasjon om hvordan dere arbeider med å håndtere negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Men hvordan skal disse vurderingene gjennomføres?

3 sentral punkter i bærekraftsarbeidet

åpenhetsloven - sort forstørrelsesglass

Åpenhetsloven

I juli 2022 trådde åpenhetsloven i kraft for norske virksomheter. Dette innebærer at norske virksomheter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger for verdikjedene til varer og tjenester de produserer.
Et blad

Bærekraftsrapportering

Selv om det enda ikke har blitt pålagt å rapportere om bærekraftsarbeidet ditt, betyr det ikke at du ikke burde det. Ved å frivillig gjøre arbeidet aktualiserer du viktigheten av det hos dine ansatte så vel som kunder. Vis verden at du tar det på alvor.

Klimakalkulator

Share