Hopp til hovedinnhold
Blogg
Sandstrand og turkist hav

Har du planlagt sommerferien?

Nå nærmer sommerferien seg, og det er på tide å tenke på ferieplanlegging. Her går vi gjennom hvilke krav både arbeidsgivere og arbeidstakere må forholde seg til i henhold til ferieloven.

Rett til ferie

Ifølge ferieloven har alle arbeidstakere rett til ferie. Loven definerer en arbeidstaker som “enhver som utfører arbeid i annens tjeneste”. Selvstendig næringsdrivende er ikke omfattet av ferieloven. For å ha rett til full ferie samme år, må du ha begynt i jobben senest 30. september. Hvis du har begynt etter denne datoen, har du kun rett til én ukes ferie det første året.

Ferieloven sikrer deg rett til minimum 4 uker og én dag ferie per år. De aller fleste har imidlertid en avtalefestet rett til fem ukers ferie. Dette er ofte regulert i tariffavtaler som arbeidsgiveren er bundet av. For noen vil denne retten også fremgå av den enkeltes arbeidsavtale eller av den ordningen arbeidsgiveren praktiserer i virksomheten (noe som ofte er beskrevet i virksomhetens personalhåndbok).

I tillegg har arbeidstakere over 60 år rett til én ekstra ukes ferie fra det året de fyller 60 år. Les mer om godene ved å fylle 60 år her

Planlegg i god tid 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte fastsetting av feriefritid og oppsetting av ferielister med den enkelte arbeidstaker eller vedkommendes tillitsvalgte i henhold til ferieloven. Arbeidstaker kan kreve å bli informert om ferietidspunkt senest 2 måneder før ferien, med mindre særlige grunner hindrer dette. Arbeidsgiver har styringsrett når det ikke oppnås enighet, men individuelle eller kollektive avtaler kan begrense denne retten. Unntak gjelder for arbeidstakere over 60 år og for de som tiltrer etter 15. august i ferieåret.

Abonner på vårt nyhetsbrev

Viktig punkter å huske på om ferie: 

  • Arbeidsgiver må påse at arbeidstaker tar ferie etter ferielovens bestemmelser.
  • Arbeidstaker plikter å ta lovfestet ferie.
  • Ferieloven åpner for overføring av inntil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende år.
  • Ansatte over 60 år kan ikke overføre den ekstra ferieuken i tillegg.
  • Feriedager som ikke er avviklet på grunn av 100 % sykefravær eller foreldrepermisjon overføres automatisk til neste år.

 

Arbeidstakere uten full opptjening av feriepenger

Arbeidstakere kan motsette seg å ta ut ferie hvis feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet ved feriefravær, med unntak når arbeidsgiver innstiller driften helt eller delvis.

God sommerferieplanlegging! 

Share