Hopp til hovedinnhold
Accountor gir deg seneste nytt om økonomi
Blogg

Permittering, ferie og dagpenger på røde dager

Oppdatert 24. april kl. 10.40

Er du permittert? Normalt gir ikke påskedagene eller bevegelige helligdager dagpenger, men det er nå besluttet et unntak i koronasituasjonen.

 

Dagpenger løper også gjennom høytiden

Men bare om du fremdeles er i de første 20 dagene av permitteringen. Det har nå kommet en forskrift som sier at: Lønnskompensasjonen gis i 18 kalenderdager med unntak av lørdag og søndag, uavhengig av om arbeidstakeren skulle hatt fri eller fravær. Ytelsen gis altså ikke for arbeidsdager, slik som arbeidsgivers lønnsplikt, men for fem dager per uke. Det vil si at stønaden betales ut mandag til fredag selv om arbeidstaker har fri noen av disse dagene. Stønaden betales også ut på bevegelige helligdageregelen.

Er man permittert utover disse første 20 dagene gjelder vanlige dagpenge-regler. 

Som arbeidsgiver trenger du ikke lenger søke om dispensasjon fra særregelen knyttet til permitteringer i høytidene.

Endringen i dagpengeforskriften gjelder fra 20. mars 2020. Informasjonen er hentet fra NAV.

Ferie og permittering

Utgangspunktet er at ferie skal avvikles som normalt selv om man er permittert, i hvert fall når det gjelder ferie som allerede er avtalt før permitteringen varsles. Partene kan selvsagt bli enige om å flytte ferien etter de reglene som ferieloven setter.

Feriefravær stopper for øvrig virkningen av permittering både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn.
I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien.

Du har som hovedregel ikke rett til dagpenger de dagene du har ferie, fordi det er et krav at du skal være reel arbeidssøker når du mottar dagpenger.
Det må også gis beskjed til NAV om ferie, dette gjøres ved at det krysses av for dagene du har tatt ferie. Dette gjøres på meldekortet under spørsmål 4.
I tillegg må det tas kontakt med NAV før ferien starter og gi beskjed om hvilken periode ferien avvikles. Etter avviklet ferie, må det straks sørges for å registrere seg som arbeidssøker igjen på Ditt NAV, eller det kan tas kontakt med NAV på telefon. Hvis vedtaket ditt er stanset, må du søke om gjenopptak av dagpenger.

Når ferie avvikles blir det utbetalt feriepenger i stedet for dagpenger. 
Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

Feriepenger opptjent i 2019 kan ikke utbetales dersom den ansatte ikke skal ha ferie.

Informasjon om feriepenger og permittering (for arbeidsgivere)

(kilde: Virke)
Hvis dere har ansatte som er permittert anbefaler vi å vente med feriepengeutbetalingen til ferien skal tas. Feriepenger skal dekke lønnsbortfallet under ferieavviklingen. Gis feriepengeutbetaling fra arbeidsgiver samtidig som ansatte mottar trygdeytelser, vil dette medføre «dobbel» betaling for deres ansatte denne måneden. Dere får ikke trukket permitterte ansatte i lønn for ferieperioden ved feriepengeutbetalingen, noe som igjen vil kunne medføre at ferien blir ulønnet hvis den ansatte ikke sparer feriepengene. Dette vil således være i strid med ferielovens hovedregel om at feriepenger utbetales når ferie tas for å sikre den ansatte betalt ferie. For ansatte som ikke er permittert vil feriepengene kunne utbetales i mai eller juni som normalt, uavhengig av når ferien tas.

Ferieloven gjelder også for permitterte arbeidstakere. Det er derfor fornuftig å avtale at ansatte skal avvikle årets ferie som vanlig. Blir dere ikke enige kan ferie pålegges av arbeidsgiver. Husk at den ansatte har krav på tre uker sammenhengende ferie i perioden 1. juni til 30. september. Ansatte over 60 år velger selv når de skal ta sin ekstra ferieuke. Når ferie avvikles gis det beskjed om dette til NAV, og feriepenger utbetales istedenfor dagpenger. Permitteringsperioden blir utvidet tilsvarende feriens lengde.

 

Share