Hopp til hovedinnhold
Blogg
Kvinne som ser ut av vinduet

Syke barn-dagene er brukt opp. Hva gjør jeg nå?

Det er ikke uvanlig at foreldre med små barn opplever at de har brukt opp kvoten for å være hjemme med syke barn før året er omme. Spesielt i høst- og vintermånedene, når forkjølelser og influensa herjer, kan det være utfordrende å balansere jobb og familieliv. Hva gjør du da hvis barnet ditt blir sykt igjen? Hvilke rettigheter og plikter har du som arbeidstaker? Og hvordan kan du finne gode løsninger sammen med arbeidsgiveren din? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på disse spørsmålene.

Hvor mange syke barn-dager har du krav på?

Som hovedregel har hver av foreldrene rett til 10 dager med omsorgspenger per kalenderår hvis de har ett eller to barn under 12 år. Hvis de har tre eller flere barn, har de rett til 15 dager hver. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene bor sammen eller ikke. Hvis du er alene om omsorgen for barnet, har du dobbelt så mange dager til rådighet.

Du har også rett til ekstra dager hvis barnet ditt er kronisk sykt eller funksjonshemmet. Da må du søke NAV om utvidet rett til omsorgspenger, og legge ved legeerklæring som dokumenterer barnets tilstand. Hvor mange ekstra dager du får, avhenger av hvor stort omsorgsbehovet er.

 

Hvem betaler for syke barn-dagene?

De første 10 dagene med omsorgspenger i året betaler arbeidsgiveren din for. Det vil si at du får full lønn som vanlig når du er hjemme med sykt barn. Fra og med dag 11 kan arbeidsgiveren din søke om refusjon fra NAV. Da må arbeidsgiveren sende inn inntektsopplysninger og oppgi hvilke dager det gjelder. Hvis du er selvstendig næringsdrivende eller frilanser, må du søke NAV om omsorgspenger selv. Da får du utbetalt en sats som tilsvarer 66 prosent av beregnet dagpengegrunnlag.

Hva må du gjøre når du er hjemme med sykt barn?

Gi beskjed til arbeidsgiveren din så snart som mulig. Du må også fylle ut et egenmeldingsskjema for omsorgspenger, der du oppgir navn og fødselsdato på barnet, samt datoene du var hjemme. Du trenger ikke å ha legeerklæring for barnets sykdom, med mindre arbeidsgiveren din krever det. Du må også passe på at du ikke bruker opp kvoten din for egen sykdom hvis du selv blir syk samtidig som barnet. Da må du huske å skille mellom egenmelding for egen sykdom og egenmelding for omsorgspenger.

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Hva kan du gjøre hvis du har brukt opp kvoten din?

Hvis du har brukt opp alle dagene dine med omsorgspenger, og barnet ditt blir sykt igjen, har du ikke lenger rett til å få lønn fra arbeidsgiveren din eller støtte fra NAV. Da må du finne en annen løsning sammen med arbeidsgiveren din. 

Her er noen muligheter:

  • Du kan avtale med arbeidsgiveren din om å få ulønnet permisjon, avspasering eller feriedager
  • Du kan be om hjelp fra familie, venner eller andre som kan passe på barnet ditt
  • Du kan søke om pleiepenger fra NAV hvis barnet ditt har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie fra en av foreldrene. Dette gjelder for eksempel hvis barnet ditt blir innlagt på sykehus eller pleieinstitusjon

Det er viktig å ha en god dialog med arbeidsgiveren din om situasjonen, og prøve å finne en løsning som fungerer for begge parter. De fleste arbeidsgivere er forståelsesfulle og fleksible når det gjelder syke barn, og vil strekke seg langt for å hjelpe deg.

Share