Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for kunder

Denne personvernerklæringen (heretter «erklæringen») gir deg informasjon om hvordan Accountor AS samler, bruker eller deler dine personlige data i forbindelse med tjenesten som tilbys («tjeneste») og/eller nettsiden www.accountor.no. Vennligst les denne erklæringen nøye før du begynner å bruke tjenesten eller besøker nettsiden.

2. Behandlingsansvarlig

Den behandlingsansvarlige i henhold til den gjeldende loven om personvern er Accountor AS (heretter «Accountor», «vi», «oss» eller «vår»). Accountor er ansvarlig får å sikre at dine personopplysninger blir prosessert i henhold til denne erklæringen og gjeldende personvernregler.

Kontaktinformasjon for behandlingsansvarlig:
Accountor AS
Org. Nr: 981 947 843
Adresse: Innspurten 1A, 0663 Oslo
Telefon: 02714
E-post: hei@accountor.no

Navn på personen ansvarlig for vern av personopplysninger:
Karine Olsen, Kvalitetssjef
Adresse: Innspurten 1A, 0663 Oslo
E-post: karine.olsen@accountor.no

Vi er en del av Accountor Group. Kontaktinformasjon for personvernombudet på gruppenivå:
Navn: Päivi Konttila-Lokio, Data Protection Officer
Adresse: Keilaniementie 1, 02150 Espoo, Finland
E-post: paivi.konttila-lokio@accountor.fi

2. Innhenting av personopplysninger

Vi kan samle personopplysninger på ulike måter. Som en regel samler vi bare personopplysninger som

 • Er oppgitt av deg når du kommuniserer eller gjør forretninger med oss, for eksempel når du kjøper vår tjeneste eller melder deg på vår tjeneste, melder deg på nyhetsbrevet vårt eller kontakter oss om tilbud eller informasjon
 • Er generert når du bruker vår tjeneste eller besøker vår nettside, for eksempel når du logger på tjenesten
 • Er skaffet fra andre kilder, der det er i henhold til lovverket. For eksempel Folkeregisteret, Brønnøysundregisteret eller andre offentlige registre.

Du er ikke pålagt å oppgi personopplysninger til oss, men om du velger å ikke gjøre et, kan det hende at vi ikke vil være i stand til å tilby vår tjeneste til deg.

Personopplysningene vi samler inkluderer de følgende kategoriene av informasjon:

 • Grunnleggende informasjon, som navn, tittel og relasjon til selskapet du representerer, kontaktinformasjon (e-post, adresse og telefon), i tillegg til språkinnstillinger
 • Informasjon som er relatert til kundeforholdet, slik som tjeneste- og ordredetaljer, betalingsinformasjon, fakturainformasjon, markedsføringstillatelser og forbud
 • Kundeinteraksjon, kundekontakt og svar, samt oppføringer om bruken av individets rettigheter
 • Personopplysninger generert i forbindelse med bruken av tjenesten vår eller ved besøk på nettsiden, for eksempel bruker-ID, passord, autentifiseringsinformasjon, tidsstempler og logg av bruken av tjenesten, informasjon samlet ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknologier på nettsiden (enhets-ID og type, operasjonssystem og applikasjonsinnstillinger); og
 • Andre data, som er basert på ditt samtykke og definert da samtykket ble etterspurt

​3. Formål og rettslig grunnlag for å behandle personopplysninger

Vi samler, behandler og bruker kun personopplysninger som behøves for operasjonelle årsaker, effektiv kundebehandling og relevante kommersielle aktiviteter.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

1. TJENESTETILBUD OG Å ADMINISTRERE DITT KUNDEFORHOLD

Hovedgrunnen til å samle personopplysninger er for å tilby og levere tjenesten til deg. For å gjøre dette administrerer og opprettholder vi kundeforholdet mellom oss og deg, eller selskapet du representerer. I dette tilfellet blir vår behandling av personopplysninger basert på kontrakten mellom deg, eller selskapet du presenterer, og oss.

2. MARKEDSFØRING

Vi kan kontakte deg for å informere om nye funksjoner ved tjenesten, eller for å promotere og selge andre relaterte tjenester. Vi kan bruke personopplysningene dine til markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. I dette henseendet er prosesseringen av personopplysninger grunnlagt i vår legitime interesse i å tilby deg informasjon som en del av tjenesten og å promotere våre tjenester til deg. Du kan motsi deg direktemarkedsføring når som helst (vennligst se kapittel 8 i denne erklæringen).

3. TJENESTEUTVIKLING, INFORMASJONSSIKKERHET OG INTERN RAPPORTERING

Vi behandler også personopplysninger for å sørge for sikkerheten til tjenesten og til nettsiden, til å forbedre kvaliteten til tjenesten og til nettsiden, samt utvikle nye funksjoner til tjenesten. Vi kan også generere interne rapporter basert på personopplysninger, for å kunne tilby relevant informasjon til vår ledelse, og for å drive forretningen hensiktsmessig. I disse tilfellene er prosesseringen av personopplysninger i vår legitime interesse for å sørge for at tjenesten vår og nettsiden har et akseptabelt nivå av datasikkerhet, og at vi har tilstrekkelig og relevant informasjon tilgjengelig for å kunne utvikle tjenesten vår og for å administrere driften vår.

4. OVERHOLDELSE AV LOVER

Vi kan bli forpliktet til å behandle personopplysninger for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, f.eks. i forhold til regnskap eller for å oppfylle myndigheters (f.eks. skattemyndighetenes) forespørsler etter loven.

5. ANDRE FORMÅL DU HAR SAMTYKKET TIL

Hvis du har gitt ditt samtykke til at vi kan prosessere dine personopplysninger til andre formål, har vi rett til å prosessere personopplysninger i henhold til dette.

4. Overføringer og tilleggsopplysninger om personopplysninger

Vi kan overføre personopplysninger til andre Accountor Group-selskaper innenfor rammen av gjeldende lover og for de formål som er angitt i denne erklæringen, inkludert markedsføring av deres produkter og tjenester til deg. Personlige data kan også overføres i Accountor Group for interne administrative formål, for eksempel i forbindelse med ledelsesrapportering og for effektiv drift av virksomheten, for eksempel ved bruk av sentrale IKT-systemer. Opplysninger om personopplysninger innenfor Accountor Group er basert på våre legitime interesser for å muliggjøre effektiv forretningsvirksomhet og kundeforholdsstyring, samt å informere våre kunder om relevante tjenester fra andre Accountor Group-selskaper.

Vi kan også overføre personopplysninger til tredjeparter:

 • Når det er tillatt eller krevd av loven, for eksempel for å overholde anmodninger fra vedkommende myndigheter eller relatert til rettssaker
 • Når våre pålitelige tjenesteleverandører prosesserer personopplysninger på vegne av oss og i henhold til våre retningslinjer. Vi vil kontrollere og ha ansvar for bruken av dine personopplysninger til enhver tid
 • Hvis vi er involvert i en fusjon, et oppkjøp eller et salg av hele eller deler av våre eiendeler
 • Når vi i god tro mener at åpenhet er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, undersøke svindel, svare på forespørsler fra regjeringen, og
 • Med ditt samtykke til parter som samtykket relaterer til

5. Overføringer av personopplysninger utenfor EU/EØS

Vi overfører ikke dine personopplysninger utenfor EU eller EØS.

Vi kan overføre personopplysninger utenfor EU eller Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet, når vår samarbeidspartner som gjennomfører oppdraget er plassert utenfor disse områdene. I disse tilfellene sørger vi for nødvendige vernetiltak for å sikre registrerte rettigheter og friheter i henhold til gjeldende personvernlovgivning, som EUs generelle personvernforordning (679/2016).

For eksempel, vår markedsføringleverandør overfører personopplysninger til USA for at de skal levere tjenester til oss. Denne tjenesteleverandøren har sikret et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for personopplysninger ved å sertifisere seg til Privacy Shield Framework. For å lære mer om Privacy Shield Framework, se denne lenken.  

6. Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler og andre lignende teknologier på våre nettsider på www.accountor.no. Informasjonskapsler er små en liten tekstfil som lastes ned og lagres på datamaskinen, nettberettet eller mobiltelefonen din når du besøker en nettside. Informasjonskapsler kan bidra til å identifisere din enhet når du besøker en nettside, og huske nyttige detaljer fra dine tidligere besøk for å bedre din brukeropplevelse. Informasjonskapsler brukes av de fleste nettsider, inkludert våre.

Du kan stille inn nettleseren til ikke å akseptere informasjonskapsler, begrense bruken av informasjonskapsler eller fjerne informasjonskapsler fra nettleseren. Men siden informasjonskapsler er en viktig del av hvordan nettstedet fungerer, kan begrensning av bruk av informasjonskapsler påvirke nettsidenes funksjonalitet.

Hvis du vil vite mer om hvordan vi bruker informasjonskapsler, kan du se vår informasjon om informasjonskapsler her.

7. Oppbevaring av personopplysninger

Dine personopplysninger vil bli beholdt bare så lenge som nødvendig for å oppfylle formålene som er definert i denne erklæringen.

De fleste av dine personlige data vil bli beholdt i løpet av ditt kundeforhold med Accountor. Enkelte personopplysninger kan beholdes etter at kundeforholdet til oss er avsluttet, om det er påkrevd eller tillatt av gjeldende lover. For eksempel, etter at kundeforholdet til oss er avsluttet, lagrer vi vanligvis personlige data som er nødvendige for å svare på forespørsler eller krav i henhold til gjeldende bestemmelser i foreldelsesloven, eller vi kan lagre dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å respektere ditt ønske om å ikke motta direkte markedsføring fra oss.

Når dine personopplysninger ikke lenger er påkrevd etter lover, rettigheter eller forpliktelser fra en av partene, vil vi slette dine personlige data.

8. Dine rettigheter

Du har rett til å få tilgang til personopplysningene vi prosesserer om deg. Du kan få tilgang, rette opp, oppdatere, endre eller spørre om å få fjernet dine personopplysninger når som helst. Men vær klar over at noe av denne informasjonen er streng nødvendig for å oppfylle formålene beskrevet i denne erklæringen, og kan også være påkrevd av loven. Følgelig vil ikke slike personopplysninger kunne bli fjernet.

Du har rett til å motsette deg visse databehandlinger. I den utstrekning som kreves av gjeldende databeskyttelseslov, har du rett til å begrense databehandling.

Du har rett til dataportabilitet, dvs. rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, ofte brukt maskinlesbart format og overføre dine personlige data til en annen databehandler, i den utstrekning som kreves av gjeldende lov.

Hvis vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket til enhver tid. Vi vil ikke lenger behandle dine personligopplysninger til formålene i samtykket, med mindre det er et annet juridisk grunnlag for behandlingen.

Vennligst send ovennevnte forespørsler til oss på hei@accountor.no.

Hvis du mener at det er et problem med måten vi behandler dine personopplysninger på, har du rett til å sende en klage til din nasjonale datamyndighet i EU/EØS. I Norge er det Datatilsynet. Du kan finne kontaktopplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.no

9. Sikkerhet

Vi opprettholder sikkerhetsforanstaltninger (inkludert fysiske, elektroniske og administrative tiltak) som er hensiktsmessige for å beskytte personopplysninger mot tap, ødeleggelse, misbruk og uautorisert tilgang eller avsløring. For eksempel begrenser vi tilgangen til personligopplysninger til autoriserte ansatte og tjenesteleverandører som trenger å kjenne informasjonen i sitt arbeid.

Vær oppmerksom på at selv om vi forsøker å sørge for passende sikkerhetstiltak for personopplysninger, kan ikke noe sikkerhetssystem hindre alle mulige sikkerhetsbrudd. Hvis det oppstår et sikkerhetsbrudd, informerer vi deg i samsvar med gjeldende lover.

10. Endringer i denne erklæringen

Vi kan gjøre endringer i denne erklæringen fra tid til annen. Hvis vi foretar endringer i denne erklæringen, vil vi gi deg beskjed om det på vår hjemmeside www.accountor.no, der du også finner den nyeste versjonen av denne erklæringen.

11. Kontakt oss

Om du har spørsmål vedrørende denne erklæringen eller personopplysningene om deg som vi behandler, vennligst kontakt oss på hei@accountor.no.

Share

Feedback