Hopp til hovedinnhold

Personvernerklæring for kunder og forretningsinteressenter

Omfang

Denne personvernerklæringen for kunder og forretningsinteressenter ("Interessenterklæring") beskriver hvordan Accountor samler inn og behandler personopplysninger i følgende sammenhenger:

 • servicetilbud og kundehåndtering;
 • kjøp og leverandørhåndtering;
 • samarbeidsaktiviteter og håndtering av aksjonærer;
 • salgsmuligheter og administrering av disse; eller  
 • arrangementer organisert av Accountor og administrering av disse.

Vennligst les denne interessenterklæringen sammen med Accountors generelle erklæring, om nødvendig, før du begynner å bruke våre tjenester eller engasjere seg i forretninger med oss.

Innsamling av personopplysninger

Vi samler inn personopplysningene dine på forskjellige måter. Først og fremst samler vi inn og behandler opplysninger, som

 • leveres av deg når du kommuniserer eller gjør forretninger med oss, for eksempel når du kjøper tjenestene våre eller kontakter oss for levering av tjenester, gir kontaktinformasjonen din til Accountor-representanter, besøker våre lokaler eller registrerer deg i Accountor-arrangementet;
 • genereres når du bruker eller logger inn på tjenestene våre eller deltar på et arrangement organisert av Accountor;
 • er hentet fra andre Accountor-selskaper, offentlige, tilgjengelige kilder eller tredjeparter, der det er tillatt i henhold til gjeldende lover, for eksempel når de sendes direkte til oss av et selskap du er koblet til eller kommer fra virksomhetsregisteret eller virksomhetens informasjonssystem.

Vi kan kombinere dataene som samles inn om deg, for eksempel fra offentlig tilgjengelige kilder, og fra våre ulike interaksjoner med deg i forbindelse med for eksempel tjenestelevering og markedskommunikasjon.

Du kan bestemme deg for ikke å oppgi personopplysninger til oss, men det kan komplisere eller hindre oss i å gjøre forretninger med deg, eller et selskap du representerer, eller utføre visse aktiviteter du har bedt om fra oss.

Kategorier av personopplysninger

Personopplysningene vi samler inn og behandler inkluderer følgende kategorier av data:

 • grunnleggende informasjon, for eksempel navn, tittel og relasjon til et selskap du representerer og kontaktdetaljer (e-post, adresse og telefon) og språkinnstillinger;
 • informasjon om forholdet vårt, for eksempel service- og bestillingsdetaljer, betalingsdetaljer, faktureringsinformasjon eller informasjon knyttet til besøket ditt i våre lokaler (for eksempel bilnummer);
 • markedsførings- og kommunikasjonsdata, for eksempel produktpreferanser, markedsføringstillatelser og forbud;
 • samhandling med deg og relaterte oppføringer, for eksempel korrespondanse, serviceforespørsler, samtaleopptak, din deltakelse i arrangementer organisert av oss, samt oppføringer om bruk av den enkeltes rettigheter;
 • tjenesterelatert informasjon, for eksempel personopplysninger generert i forbindelse med tjenestebestemmelsen, for eksempel bruker-ID-er, passord, autentiseringsinformasjon, påloggingsinformasjon og hvordan tjenestene brukes;
 • prosjektrelaterte data, for eksempel resourcing, tildelinger og timebestillinger; og
 • andre opplysninger som er basert på ditt samtykke og definert i detalj fra sak til sak.

Vi kan samle inn og bruke aggregerte opplysninger til alle formål der ingen fysisk person kan identifiseres. Eksempler på slike opplysninger er statistiske data eller demografiske data samlet inn for eksempel i forbindelse med tjenestetilbud eller hendelser organisert av Accountor.  

Formål og rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi samler bare inn og behandler personopplysninger som er nødvendig for å drive virksomheten vår, administrere forretningsforholdene og for andre relevante operasjonelle eller kommersielle formål, inkludert behandling av personopplysninger for å anonymisere dem.

Dine personopplysninger behandles for følgende formål:

 1. HÅNDTERING AV SALG OG FORHOLDET TIL KUNDENE

Vi vil behandle personopplysningene dine for å selge tjenestene våre og administrere kundeforholdet mellom oss og deg, eller et selskap du representerer, inkludert kundestøtte, fakturering, rapportering og kontrakter. I disse tilfellene er behandlingen basert på kontrakten mellom deg, eller et selskap du representerer, og oss, eller våre legitime interesser for å betjene deg basert på dine valg og forbedre kundeopplevelsen din.

 2. SOURCING OG HÅNDTERING AV FORRETNINGSRELASJONER

Når vi anskaffer tjenester, kan vi behandle personopplysningene dine for å administrere forretningsforhold mellom oss og deg, eller et selskap du representerer, og relaterte interaksjoner, inkludert administrasjon av fakturering, rapportering og kontrakter. I disse tilfellene er behandlingen basert på kontrakten mellom deg, eller et selskap du representerer, og oss, eller våre legitime interesser for å drive vår virksomhet effektivt.

3. TJENESTETILBUD

I forbindelse med tjenestetilbudet kan vi behandle personopplysningene for å tilby og levere tjenester til deg eller selskapet du representerer, samt å administrere våre prosjekter og feltoperasjoner, inkludert kundestøtte og feilreparasjon, fakturering, rapportering og kontrakter. I disse tilfellene er vår behandling basert på kontrakten mellom deg, eller et selskap du representerer, og oss, eller våre legitime interesser for å administrere vår tjenestetilbud, prosjekter, leveranser og feltoperasjoner effektivt.

4. KOMMUNIKASJON, MARKEDSFØRING OG RELATERT ANALYSE

Vi kan behandle personopplysninger for markedsføring og informere deg om tjenester Accountor tilbyr eller om Accountor som selskap. Personopplysningene kan også brukes til markedsundersøkelser og kundeundersøkelser. I tillegg kan personopplysningene brukes til analyse for å utvikle og forbedre kundeopplevelsen, eller vår egen, eventuelt våre partneres virksomhet. Vi kan kombinere dataene som samles inn om deg fra offentlig tilgjengelige kilder, og fra vår samhandling med deg. Behandlingen av personopplysninger er basert på vår legitime interesse for å ha relevant informasjon for å bedre forstå våre interessenter, for eksempel kundene, og for å fremme og utvikle relevante tjenester.  

Du kan når som helst motsette deg behandlingen av personopplysningene dine for direkte markedsføring (se avsnittet Generell erklæring i "Dine rettigheter").

5. TJENESTEUTVIKLING, INFORMASJONSSIKKERHET OG INTERN RAPPORTERING

Dine personopplysninger kan bli behandlet for å forbedre kvaliteten og sikre informasjonssikkerheten til våre tjenester, samt å utvikle våre tjenester og operasjoner. Vi kan også generere interne rapporter for ledelsesformål basert på personopplysninger. I disse tilfellene er behandlingen basert på vår legitime interesse for å drive virksomheten effektivt og for å sikre at våre tjenester har et tilstrekkelig nivå av informasjonssikkerhet, samt at det er nødvendig informasjon tilgjengelig for ledelsen å drive, fremme og utvikle vår virksomhet.

6. HÅNDHEVING AV RETTIGHETER OG OVERHOLDELSE AV LOVEN

Vi kan også behandle personopplysningene dine for å undersøke upassende oppførsel, beskytte, forsvare eller håndheve våre rettigheter for ulike statlige prosedyrer eller tvister, for eksempel å demonstrere tjenestenes korrekte funksjon eller svare på juridiske krav.

Vi behandler personopplysningene dine for å oppfylle våre lovbestemte forpliktelser, for eksempel for å oppfylle myndighetenes (f.eks. skattemyndighetenes) forespørsler basert på loven.

7. ANDRE FORMÅL DU HAR SAMTYKKET I

Vi kan også behandle personopplysningene dine for ett eller flere spesifikke formål, hvis du har samtykket til slik behandling.

Markedsføringskommunikasjon

Vi sender kommersielle e-poster som vanligvis inkluderer teknologi (sporingsbilder, informasjonskapsler eller lignende) som gjør at vi kan vite hva du gjør med meldingen og koblingene du kan klikke på. Når du klikker på en kobling i en markedsførings-epost du mottar fra oss, vil vi også bruke en informasjonskapsel til å logge hvilke sider du ser på og hvilket innhold du laster ned fra nettstedet vårt.

Du kan kontrollere bruken av dine personopplysninger for direkte markedsføringsformål. Du kan be Accountor om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger ved å følge avmeldingskoblingene på en markedsføringsmelding som sendes til deg, eller ved å kontakte oss på privacy@accountor.com når som helst. I slike tilfeller vil vi beholde et minimum av personopplysninger for å overholde din avgjørelse for å unngå å kontakte deg igjen.

Vær oppmerksom på at selv om du velger bort markedsføring, må vi kanskje kontakte og kommunisere med deg i forbindelse med de andre formålene dine personopplysninger behandles for, for eksempel i forbindelse med tjenestelevering. 

Endringer i interessenterklæringen

Vi kan oppdatere denne interessenterklæringen når som helst, om nødvendig for å gjenspeile endringene i vår databehandlingspraksis. Den siste oppdateringen var den 14. september 2020.

 

Share