Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
a

Arbeidscontract verlengen, hoe zat het ook al weer?

Twee belangrijke spelregels kunnen een rol spelen bij het verlengen van het tijdelijkse arbeidscontract: de ketenbepaling en de aanzegplicht.

De ketenbepaling
In de Wet Werk en Zekerheid is vastgelegd dat je in 2 jaar tijd 3 tijdelijke dienstverbanden mag afsluiten. Daarna is een vast dienstverband verplicht. Tussen 2 arbeidscontracten moet minimaal 6 maanden zitten om de ketenbepaling te omzeilen.

Uitzondering
Indien de medewerker 1 tijdelijk contract heeft van 2 jaar of langer, dan mag je het contract eenmalig met 3 maanden verlengen.

De aanzegplicht
Bij een tijdelijk contract van een half jaar of langer geldt er ook een aanzegplicht.

Dit betekent dat je een werknemer tijdig moet informeren over de verlenging van zijn contract. Indien je dat niet doet moet je de werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van 1 maandsalaris.

De aanzegtermijn is 1 maand. Hierin moet de werknemer schriftelijk geïnformeerd worden of het contract al dan niet verlengd wordt en onder welke voorwaarden.

De aanzegvergoeding is naar rato; ben je 2 weken te laat met aanzeggen dat moet je 2 weken aanzegvergoeding betalen.

De aanzegplicht geldt niet voor een tijdelijk contract:

  • Zonder einddatum
  • Voor de duur van een project
  • Ter vervanging van een zieke collega
  • Het een looptijd van 6 maanden of korter

Deze regels zijn van toepassing voor alle tijdelijke werknemers die in het bedrijf in dienst zijn.
Dat kan zijn op basis van een jaarcontract, nul-uren-contract, oproepcontract, min-max-contract.

Meer informatie en tips over salarisadministratie? Bekijk meer artikelen 

Share