Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
belastingplannen 2023

Belangrijkste belastingwijzigingen in 2023

In december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de nieuwe belastingplannen 2023. Wat betekent dit voor werkgevers. We hebben de belangrijkste zaken onder elkaar gezet.

Inkomstenbelasting

Om de situatie van werkenden te verbeteren wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo wordt het tarief van de eerste schijf in de inkomensbelasting verlaagd naar 36,93 procent voor mensen met een inkomen tot € 73.031. Daarnaast wordt de arbeidskorting in 2023 verhoogd. De arbeidskorting wordt wel sneller afgebouwd bij inkomens vanaf € 37.697, namelijk met 6,51 procent van het arbeidsinkomen.

Maximale onbelaste reiskostenvergoeding

De maximale onbelaste reiskostenvergoeding is per 1 januari verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Als de medewerker met het openbaar vervoer reist dan mogen de werkelijk gemaakte reiskosten worden vergoed. 

Aandelenopties

Krijgen medewerkers van een start-up en scale-up aandelenopties van hun werkgever in plaats van loon, dan kunnen ze vanaf dit jaar kiezen wanneer zij er belasting over betalen. Bijvoorbeeld als de aandelen verhandelbaar worden of eerder als de aandelen nog niet verhandelbaar zijn.

Middelingsregeling vervalt

Om het belastingstelsel te vereenvoudigen, vervallen per 1 januari 2023 de middelingsregeling en de uitzondering gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve start-ups. Vanaf 2023 kunnen ondernemers hun fiscale oudedagsreserve niet meer verder opbouwen. Ze kunnen de fiscale oudedagsreserve wel nog omzetten in een lijfrente.

Vennootschapsbelasting

Met ingang van dit jaar worden in de vennootschapsbelasting de schijven en het opstaptarief aangepast. Zo wordt de eerste tariefschijf verkort naar € 200.000 (was € 395.000). Daarnaast wordt het tarief in de eerste schijf verhoogd van 15 procent naar 19 procent. Het tarief in de tweede schijf blijft 25,8 procent.

Werkkostenregeling

Dit jaar wordt een aantal maatregelen ingevoerd om de lasten van ondernemers te verlagen en investeringen te bevorderen. Zo wordt de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) tot een loonsom van € 400.000 tijdelijk verruimd naar 3 procent. Boven de fiscale loonsom wordt 1,18 procent berekend voor de vrije ruimte.

Vermogen

Voor mensen met vermogen in box 3 verandert de wijze waarop berekend wordt of er belasting betaald moet worden, en hoeveel. Vanaf dit jaar gaat het om de werkelijke verdeling van spaargeld, beleggingen en schulden. Hierbij worden rendementspercentages gebruikt die dichtbij de echte percentages liggen. Het heffingsvrij vermogen wordt verhoogd naar € 57.000. Het belastingtarief dat betaald moet worden over vermogen gaat omhoog van 31 naar 32 procent.

Share