Overslaan en naar de inhoud gaan
Article
Wijzigingen werk en inkomen

De belangrijkste wijzingen in 2023 op het gebied van werk en inkomen

2023 is alweer een aantal weken oud. Omdat er ook dit jaar weer veel verandert op het gebied van werk en inkomen, hebben we een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet.

Hoger minimumloon

Per 1 januari 2023 is het minimumloon met 10,15 procent gestegen. Dit was op Prinsjesdag al aangekondigd  Belangrijkste doel van deze maatregel is om het koopkrachtverlies te beperken. Op de website van de Rijksoverheid zijn de minimumlonen per maand, week en dag op een rijtje gezet. 

Gewijzigde uitkeringsbedragen

Omdat veel uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon, zijn ook deze met ingang van januari verhoogd. Het gaat onder meer om de Participatiewet, IOAW en IOAZ, IOW, AOW, ANW, Wajong, WW, WIA, WAO, Ziektewet en Toeslagenwet. 

Hogere reiskostenvergoeding

Werknemers die reizen met eigen vervoer, carpoolen of openbaar vervoer kunt u als werkgever maximaal € 0,21 netto per kilometer geven. De kilometervergoeding lag op € 0,19. Als de medewerker reist met het openbaar vervoer dan mogen ook de werkelijk gemaakte reiskosten worden vergoed.

Arbeidskorting omhoog

Met ingang van 1 januari jongstleden is de arbeidskorting omhoog gegaan. De arbeidskorting is een heffingskorting die de medewerker krijgt. De werkgever houdt bij de berekening van de loonheffing al rekening met de arbeidskorting. Medewerkers met een inkomen tot € 115.301 betalen door de arbeidskorting in 2023 minder inkomstenbelasting en houden meer inkomen over.

Transitievergoeding bij ontslag

De hoogte van de transitievergoeding die een werkgever betaalt bij ontslag wordt bepaald op basis van het maandsalaris en de duur van het dienstverband. De vergoeding is per 1 januari maximaal € 89.000 bruto. Verdient een medewerker meer dan dit bedrag, dan mag maximaal 1 bruto jaarsalaris worden uitgekeerd.

Nieuwe regels voor flexcontracten

 Dit jaar komt de overheid met nieuwe voorstellen voor medewerkers met flexibele contracten. Het is de bedoeling dat:

  • Er een basiscontract komt voor oproepkrachten. Oproepcontracten (zoals nulurencontracten) gaan op termijn verdwijnen.
  • Uitzendkrachten, gedetacheerde en payrollmedewerkers scholing moeten kunnen volgen. 
  • Uitzendkrachten dezelfde arbeidsvoorwaarden krijgen als een medewerker die in dienst is.
  • De draaideurconstructies verdwijnen. Dat betekent dat medewerkers niet tijdelijk contract op tijdelijk contract kunnen krijgen.  

Onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt

Omdat er nog steeds veel wordt thuisgewerkt, kan de werkgever een extra vergoeding geven. De hoogte van deze thuiswerkvergoeding is met ingang van dit jaar maximaal € 2,15 netto per thuiswerkdag. Overigens is de werkgever niet wettelijk verplicht de thuiswerkvergoeding te geven, tenzij het is opgenomen in de cao. Een medewerker kan per dag óf een vergoeding ontvangen voor het thuiswerken óf een reiskostenvergoeding. 

Bron: salarisvanmorgen.nl

Share