Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Compensatie transitievergoeding

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen bij UWV voor werknemers die na 3o juni 2016 wegens langdurige arbeidsongeschiktheid uit dienst zijn en aan wie transitievergoedingen zijn betaald. Dit is interessant voor alle werkgevers met een werknemer die na 104 weken ziekte uit dienst gaat of is gegaan.  De compensatievergoedingen worden betaald uit het Arbeidsongeschiktheidsfonds waarvoor iedere werkgever Aof-premie betaalt.

transitievergoeding

Voorwaarden

Voor het aanvragen van de compensatie gelden alle volgende voorwaarden:

  • De arbeidsovereenkomst is (deels) geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.
  • De werknemer was bij het eindigen van het dienstverband nog ziek.
  • U betaalde hem een transitievergoeding waar hij recht op had.

De compensatie geldt tot het moment dat de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid had moeten eindigen.
Over de periode waarin het dienstverband slapend is gehouden of er een loonsanctie aan de werkgever is opgelegd wordt geen compensatie vergoed, maar deze telt wel mee voor de berekening van de transitievergoeding. 

Wat moet u doen?

Vanaf 01-04-2020 kan er voor het aanvragen van de compensatie een aanvraagformulier worden ingevuld bij het UWV. Voor oude gevallen tot 01-04-2020 is de beslistermijn 6 maanden. Voor gevallen na 01-04-2020 is de beslistermijn 8 weken.

Wanneer u compensatie aan wilt vragen is het handig de volgende voorbereidingen te treffen.

  • Overzicht betaalde transitievergoedingen wegens langdurige ziekte na 30-06-2015
  • Slapende dienstverbanden beëindigen en uitbetalen transitievergoedingen
  • Betaalbewijzen van de uitgekeerde transitievergoedingen
transitievergoeding

Hulp nodig?

Share