Overslaan en naar de inhoud gaan
Nieuws
Minimumlonen 2023

Verhoging minimumlonen 2023

Op Prinsjesdag is aangekondigd dat de minimumlonen komend jaar met ruim 10 procent stijgen. Belangrijkste doel van deze maatregel is om het koopkrachtverlies te beperken. Het minimumloon gaat in twee stappen omhoog met 7,5%. Per 1 januari 2024 stijgt het loon met 3,75% en het jaar daarop met 3,61%. Naast deze verhogingen vindt er een reguliere indexatie plaats waarmee het minimumloon per 1 januari 2025 14,86% hoger uitvalt vergeleken met 1 januari 2022. 

Loongerelateerde uitkeringen stijgen in 2024 en 2025 niet

De aangekondigde verhogingen voor de komende jaren zijn erop gericht om de laagste inkomens te laten profiteren. Loongerelateerde uitkeringen stijgen in 2024 en 2025 niet. Dat betekent dat WW- of WIA-uitwerkingen niet meestijgen. Dat geldt ook voor uitkeringen voor geboorte- en ouderschapsverlof. Deze loongerelateerde uitkeringen worden overigens wel geïndexeerd. 

Minimumlonen 2023

Het minimumloon wordt per 1 januari 2023 met 8,05 procent verhoogd en regulier geïndexeerd. Volgens de laatste schattingen betekent dat een stijging van het minimumloon met in totaal 10,15 procent tussen 1 juli 2022 en 1 januari 2023. Het bruto minimumloon bedraagt met ingang van het nieuwe jaar €1.934,40 per maand (€446,40 per week en €89,28 per dag).

Komend jaar stijgen loongerelateerde uitkeringen wel mee

De verhoging per 2023 werkt door in alle aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen. In tegenstelling tot de eerder genoemde verhogingen voor 2024 en 2025, hebben ook ontvangers van een bovenminimale uitkering, baat bij het hogere minimumloon in 2023.
 

Loonkosten werkgevers stijgen

Een hoger minimumloon leidt direct tot hogere loonkosten voor werkgevers. Dat geldt overigens niet alleen voor de salarissen van minimumloonverdieners maar ook voor de loonschalen daarboven. De verwachting is namelijk dat juist deze werknemers in deze schalen de looneisen zullen opschroeven. Naar verwachting stijgen de totale loonkosten (inclusief werkgeverspremies) daarom met € 2,5 miljard in 2023. 

Bron: Salaris Vanmorgen

Share