Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Fiscale maatregelen ( 27/3/2020)

financiele maatregelen corona

Uitstel van betaling en verlaging van de belastingrente

Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen. Meer informatie hierover. 

U kunt voor alle aanslagen inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonheffingen bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Stuur daarvoor een brief aan de Belastingdienst. In de brief vraagt u om uitstel van betaling en legt u uit hoe u door de uitbraak van corona in betalingsproblemen bent gekomen. Nadat de Belastingdienst uw verzoek heeft ontvangen, stopt zij met invorderingsmaatregelen. En een boete voor het niet op tijd betalen van btw of loonheffingen hoeft u niet te betalen.

De Belastingdienst vraagt u daarnaast om een verklaring van een derde deskundige toe te sturen. Zij hanteert hiervoor nu een termijn van 4 weken. Een derde deskundige kan bijvoorbeeld een externe consultant, een externe financier, een brancheorganisatie, uw eigen accountant of fiscaal dienstverlener zijn. Wat er in de verklaring moet staan, zal later duidelijk worden, en zullen wij hier publiceren.

Update per 19-3, voor een uitstel van 3 maanden is geen verklaring nodig. Wanneer u langer dan 3 maanden uitstel wilt, dan is een derden verklaring wel nodig. 

Stuur uw verzoek om uitstel met motivering en (eventueel later) de verklaring van de deskundige naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Meer informatie 

          Let op: uitstel van betaling betekent geen uitstel voor het doen van aangifte.

Verlagen van de voorlopige aanslag

Verwacht u een lagere winst door de uitbraak van corona en betaalt u nu een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting? Dan kunt u uw voorlopige aanslag wijzigen, zodat u direct minder belasting betaalt. Verlaag daarvoor uw inkomsten. Als het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager is dan de belasting die u in de eerste maanden van het jaar al hebt betaald, krijgt u het verschil terugbetaald.

Voor de vennootschapsbelasting kunt u uw voorlopige aanslag op 3 manieren wijzigen:

  • U gebruikt het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. Ga naar Inloggen voor ondernemers, kies voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en log in met eHerkenning.
  • Kunt u niet gebruikmaken van Mijn Belastingdienst Zakelijk? Vul dan op deze website het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020' in.
  • U doet de aanvraag of wijziging met uw commerciële softwarepakket of laat dit door uw belastingconsulent doen.

Let op!
Als u nu uw voorlopige aanslag aanpast en aangeeft dat u de rest van het jaar geen winst meer verwacht, kan dit gevolgen hebben voor uw definitieve aanslag. U betaalt op dit moment elke maand al een deel van de belasting die u over dit jaar zou moeten betalen. De Belastingdienst verrekent dit achteraf bij de definitieve aanslag. Heeft u te veel betaald? Dan krijgt u het te veel betaalde bedrag terug. Maar heeft u te weinig betaald, of teveel teruggekregen? Dan moet u bijbetalen.

Wanneer u in de rest van het jaar weer winst maakt, kunt u het beste uw voorlopige aanslag opnieuw wijzigen. Zo voorkomt u dat u bij uw definitieve aanslag moet bijbetalen. Meer informatie 
 

Uitstel energiebelasting/ODE
 

Het kabinet wil de heffing van de energiebelasting en/of de heffing van Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven in de tweede, derde en vierde belastingschijf tijdelijk uitstellen. Het kabinet onderzoekt hoe dit het beste kan worden vormgegeven.

Stopzetting toeristenbelasting

Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

Heeft u nog vragen? neem contact met ons op.

Share