Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Jubileumuitkering

Tegenwoordig is er steeds meer sprake van kortdurende dienstverbanden bij een werkgever.
Desondanks komt het (gelukkig) ook nog steeds vaak voor dat een werknemer zichzelf langer dan een paar jaar aan dezelfde werkgever wil en kan verbinden.

Meestal besteedt de werkgever bij een dienstverband van 5, 10, 12,5, 25 en/of 40 jaar extra aandacht aan deze werknemer. De wijze waarop de werkgever dat doet heeft fiscale consequenties. Bij een 5-jarig jubileum kan de werkgever bijvoorbeeld als blijk van waardering voor de loyaliteit van de werknemer aan het bedrijf, een horloge schenken met een etentje en een bos bloemen voor de partner.

Wat mag en wat moet?
Allereerst is het belangrijk om vast te stellen wat je als werkgever wel of niet móet doen.

 

Jubileumuitkering bij CAO vastgesteld
 

Als er een CAO van toepassing is, is in deze CAO vastgelegd wat er in het geval van een jubileum moet worden gedaan. Vaak wordt in een CAO aangegeven de werknemer recht heeft op een onbelaste uitkering van het loon over een maand.
Als het een minimum CAO betreft waarin je als werknemer bijvoorbeeld bij een 25 jarig jubileum het loon over een halve maand onbelast uitgekeerd krijgt, heb je als werkgever de mogelijkheid om daar ten gunste van de werknemer vanaf te wijken en bijvoorbeeld het gehele loon over een maand extra uit te keren.

Is er sprake van een standaard CAO dan is afwijking ten gunste van de werknemer niet toegestaan.
De idee hierachter is dat de werkgever niet mag concurreren door gunstiger arbeidsvoorwaarden voor de werknemer. Een jubileumetentje en een bloemetje zullen voor de beoordeling hiervan buiten beschouwing blijven.

Jubileum vastgesteld in het arbeidsvoorwaardenreglement
Is er geen sprake van een CAO dan is het verstandig om in een arbeidsvoorwaardenreglement of personeelshandboek vast te leggen wat van toepassing is in het geval van een jubileum. Daarbij is het goed om te beseffen dat je in deze situatie als werkgever niets móet maar mág doen. Áls je als werkgever wat doet is het vervolgens belangrijk om de fiscale spelregels te kennen.

De fiscale spelregels

Loon in natura en kleine geschenken
In het eerder genoemde voorbeeld van het 5-jarig ambtsjubileum is de horloge, loon in natura.
Dat betekent dat werkgever de waarde ervan ten laste van de vrije ruimte moet laat komen en bij overschrijding van deze vrije ruimte 80% eindheffing betaalt. Het bloemetje is tot een waarde van €25 incl. Btw vrijgesteld als ‘klein geschenk’.
Het jubileum etentje en jubileumborrel zijn vrijgesteld indien deze op de werklocatie zijn georganiseerd. Is dat op een locatie buiten de werkplaats, bijvoorbeeld in een restaurant, dan is de waarde belast en moet worden toegerekend aan de vrije ruimte. Bij overschrijding wordt 80% eindheffing betaalt.

5-, 10- 12,5-, 30-jarig ambtsjubileum
Voor deze dienstverbanden geldt fiscaal dat de uitkeringen altijd belast zijn. Dat betekent dat de werkgever deze keuze heeft om het uit te keren bedrag of:
1. Bruto uit te betalen aan de werknemer
2. Te bruteren
3. Netto uit te betalen aan de werknemer én dit bedrag ten laste van de vrije ruimte te laten komen.

 

Eenmalige uitkering bij 25 en 40 jarig dienstverband
Alleen de eenmalige uitkering bij een 25 of 40 jarig dienstverband is fiscaal vrijgesteld tot maximaal het loon over een maand.

Wat behoort wel en niet tot het loon over een maand?
Regelmatig komen wij situaties tegen waarin de hoogte van de jubileumuitkering niet goed is vastgesteld. De werknemer kan dan minder ontvangen dan waar zij/hij recht op heeft. Ook kan de werknemer meer ontvangen dan waar zij/hij recht op heeft. Beide situaties zijn fiscaal en sociaal ongewenst.

Het is dus heel belangrijk om te weten wat fiscaal tot het loon over een maand mag worden gerekend om de maximale onbelaste diensttijduitkering voor een 25 of 40 jarig dienstverband correct vast te stellen.

Het gaat om het het fiscale loon over een maand dat overeenkomt met het loon voor de loonbelasting, kolom 14 van de loonstaat. Daarbij mag geen rekening gehouden worden met:

  • Aanspraken die tot het loon horen (bijvoorbeeld pensioen)
  • Keuzeloon (bijvoorbeeld aangekochte vakantie-uren)
  • Bijzondere beloningen die niet gegarandeerd zijn. (bijvoorbeeld bonussen)

Daarbij wordt wel opgeteld:

  • 1/12 van de vakantietoeslag
  • 1/12 van het jaarbedrag van vaste gegarandeerde bijzondere beloningen

Share