Overslaan en naar de inhoud gaan
Article

Nieuw jaar, nieuwe salarisadministratie

Een frisse start is het halve werk. 

Twijfel over uw huidige salarisadministratie? Vraag om een second opinion. 1 Januari is het beste moment om een nieuwe salarisadministratie te hebben draaien. Dit heeft alles te maken met de jaaropgave, cumulatieve gegevens en de invoering van nieuwe regels en wetten.

1 Jaaropgave

Om er voor te zorgen dat de werknemers ook 1 correcte jaaropgave over het jaar ontvangen als u gedurende het jaar een bestaande loonadministratie overneemt, zult u de voorliggende perioden moeten schaduwdraaien.

Cumulatieve gegevens

Als u een bestaande loonadministratie gedurende het jaar overneemt is het belangrijk om de cumulatieve gegevens mee over te nemen in de administratie. Om dit voor elkaar te krijgen moeten er schaduwruns gedraaid worden over de afgelopen perioden tot 1 januari van dat jaar.

Dit is arbeidsintensief. Feitelijk wordt het werk wat reeds is verricht vanaf januari, opnieuw uitgevoerd. Door op 1 januari te starten wordt opnieuw begonnen met het opbouwen van cumulatieven.

Nieuwe jaargegevens, nieuwe loonstrook
 

In januari worden de nieuwe werknemers premiepercentages, Loonbelastingtabellen, franchises, salarisaanpassingen etc. toegepast. Veranderingen hierin hebben veelal invloed op het te ontvangen netto loon waarover vaak al vooraf aankondigingen worden gedaan via de media. Deze wijzigingen laten zich goed combineren met de wijzigingen in de opmaak van een loonstrook.
De medewerkers zijn gewend dat er sowieso veranderingen zijn in het loon van Januari.

Nu overstappen.

Wanneer u per 1 januari wilt overstappen? Hou dan rekening met ongeveer 2 maanden voorbereiding. Deze periode wordt benut om alle gegevens te inventariseren en in te richten in het salarispakket die benodigd zijn voor een juiste salarisadministratie. Eventueel kan ook een schaduwverloning worden gedraaid. Bovendien kunt u deze periode ook gebruiken om uw medewerkers vast van te voren te informeren over de veranderingen.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op

Labels

Share